Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chuẩn Ngành Toán - Cơ

(Ban hành theo Quyết định số 526 /QĐ-ĐT ngày 21 tháng 02 năm 2011)
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức
Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về xã hội nhân văn cũng như những kiến thức cơ sở về Toán học, Tin học, những kiến thức cơ bản, cập nhật những vấn đề thời sự về lý thuyết và ứng dụng Cơ học, bước đầu đi vào các chuyên ngành chuyên sâu Cơ học.
1.2. Về kỹ năng
Rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác của Cơ học, Toán học, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học, thực hiện thành thạo các kỹ năng tính toán và năng lực vận dụng tổng hợp vào thực tiễn, có cơ sở để tiếp thu kỹ thuật cao và có khả năng xâm nhập sang các ngành kỹ thuật khác nhau có liên quan đến Cơ học.
1.3. Về thái độ
Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán - Cơ có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khoẻ tốt, trung thực trong khoa học; yêu ngành nghề và nhiệt tình trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Sinh viên Toán - Cơ sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng phát huy năng lực của mình trong công tác giảng dạy tại các trường đại học, các trường cao đẳng, trung học và dạy nghề hoặc trung học phổ thông, trong công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu có sử dụng kiến thức Cơ học; các cơ quan quản lý và thiết kế; các phòng kỹ thuật ở các tổng công ty; các cơ sở sản xuất và kinh doanh có yêu cầu kiến thức cơ học.
Những sinh viên khá giỏi có đủ điều kiện có thể được đào tạo ở trình độ cao Thạc sĩ và Tiến sĩ.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 129 tín chỉ
trong đó:
- Khối kiến thức chung: 28 tín chỉ
- Khối kiến thức KHXH và NV: 2 tín chỉ
Tự chọn: 2/8 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành: 28 tín chỉ
Bắt buộc: 28 tín chỉ                                       
- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 52 tín chỉ
Bắt buộc: 52 tín chỉ                                       
- Khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ: 12 tín chỉ
Bắt buộc: 8 tín chỉ                                         
Tự chọn: 4/16 tín chỉ                                      
 - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 7 tín chỉ
2.2. Khung chương trình đào tạo (PDF)
III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:
GS.TS Nguyễn Tự Cường, GS.TS Nguyễn Quý Hỷ, GS.TS Lê Xuân Cận, GS.TS Huỳnh Mùi, GS.TS Đặng Huy Ruận, GS.TSKH Vũ Ngọc Phát, GS.TSKH Trần Vũ Thiệu, GS.TSKH Trần Văn Nhung, GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, GS.TSKH Nguyễn Hữu Công, GS.TSKH Nguyễn Đăng Bích, GS.TSKH Hà Huy Khoái, GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp, GS.TSKH Đào Trọng Thi, GS.TSKH Đào Huy Bích, GS.TSKH Bùi Công Cường, PGS.TS Trần Ngọc Giao, PGS.TS Phan Huy Khải, PGS.TS Phạm Trọng Quát, PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, PGS.TS Nguyễn Thuỷ Thanh, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng, PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự, PGS.TS Nguyễn Đình Sang, PGS.TS Nguyễn Đình Hoá, PGS.TS Lương Chi Mai, PGS.TS Hà Tiến Ngoạn, PGS.TS Đoàn Văn Ban, PGS.TS Đỗ Văn Lưu, PGS.TS Đặng Văn Đức, PGS.TSKH Vũ Đình Hòa, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy, PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh, PGS.TSKH Nguyễn Đình Công, PGS.TSKH Lê Tuấn Hoa, PGS.TSKH Hà Huy Vui, PGS.TSKH Đinh Nho Hào, PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức, GS.TS Nguyễn Hữu Dư, GS.TSKH Phạm Kỳ Anh, GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến, PGS.TS Trần Trọng Huệ, PGS.TS Trần Thọ Châu, PGS.TS Trần Huy Hổ, PGS.TS Phạm Chí Vĩnh, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Đức Đạt, PGS.TS Hoàng Quốc Toàn, PGS.TS Hoàng Chí Thành, PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, PGS.TS Đào Văn Dũng, PGS.TS Đào Hữu Hồ, PGS.TS Đặng Đình Châu, PGS.TS Chu Đức, PGS.TSKH Đặng Hùng Thắng...
 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :