Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Công nghệ biển

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH CÔNG NGHỆ BIỂN

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Sinh viên được trang bị đồng thời các kiến thức cơ sở của khoa học cơ bản về môi trường biển và cơ sở của kỹ thuật biển, đảm bảo khả năng tiếp cận một cách khoa học và chuyên nghiệp những vấn đề liên quan tới các hợp phần của môi trường biển và của các hệ thống hoạt động trong đó.

1.2. Về kỹ năng

Những kiến thức cốt lõi của khoa học và công nghệ biển ứng dụng được trang bị cho phép cử nhân công nghệ biển có thể trực tiếp làm việc như một chuyên gia tư vấn, thiết kế, giám sát và quản lý trong từng lĩnh vực khoa học và công nghệ biển theo các chuyên ngành đào tạo: công nghệ bờ biển, công nghệ biển khơi, công nghệ môi trường biển, v.v...

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có đủ các điều kiện để phát triển thành các chuyên gia cao cấp trong tư vấn, phân tích, quy hoạch, xây dựng, khai thác và quản lý các hệ thống công trình, cơ sở hạ tầng kinh tế-kỹ thuật liên quan đến môi trường biển. Sinh viên ngành Công nghệ biển có thể tự hoàn thiện, bổ túc các kiến thức nâng cao trong quá trình đào tạo sau đại học. Bậc đào tạo sau đại học tiếp theo là cao học theo các hướng nghiên cứu và chuyên nghiệp với văn bằng thạc sỹ khoa học chuyên ngành khoa học và công nghệ biển (hải dương học, quản lý tích hợp đới bờ, công nghệ biển, v.v...).

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân Công nghệ biển có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, trung thực trong khoa học. Luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:  126 tín chỉ, trong đó:

-    Khối kiến thức chung:                                              30 tín chỉ

(Không  tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

-    Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:               04 tín chỉ

+ Tự chọn:                         04/08 tín chỉ

-    Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:             37 tín chỉ

          -    Khối kiến thức cơ sở ngành:                                    29 tín chỉ

+ Bắt buộc:                           22 tín chỉ

+ Tự chọn:                        07/14 tín chỉ

-    Khối kiến thức chuyên ngành:                                   19 tín chỉ

+ Bắt buộc:                           13 tín chỉ

+ Tự chọn:                        06/28 tín chỉ

-    Khóa luận tốt nghiệp:                                              07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Trần Tân Tiến, GS.TS Lê Đức Tố, GS.TS Đinh Văn Ưu, GS.TSKH Phạm Văn Ninh, PGS.TS Trần Việt Liễn, PGS.TS Phan Văn Tân, PGS.TS Phạm Văn Huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Tuần, PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, PGS.TS Nguyễn Hướng Điền, PGS.TS Kiều Thị Xin, PGS.TS Đoàn Văn Bộ, PGS.TS Cao Đăng Dư.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :