Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng liên ngành Khu vực học và Quốc tế học

Quyết định số 1839/KHCN ngày7 tháng11 năm 2006
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc
Chủ tịch
2
GS.TS. Mai Ngọc Chừ
Phó chủ tịch
3
PGS.TS. Nguyễn Văn Kim
Thư ký
4
GS. TS. Trương Quang Hải
Uỷ viên
5
PGS.TS. Nguyễn Tương Lai
Uỷ viên
6
PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh
Uỷ viên
7
GS. Vũ Dương Ninh
Uỷ viên
8
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Uỷ viên
9
GS.TS. Ngô Đức Thịnh
Uỷ viên
10
TSKH. Nguyễn Trọng Do
Uỷ viên
11
PGS.TS. Phạm Quang Minh
Ủy viên

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :