HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức năm 2024

 

STT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ORGANIZATION

1

Hội thảo quốc tế về Tích hợp hệ thống

08-11/01

VNU University of Engineering and Technology

2

Hội thảo quốc tế " Đào tạo y khoa, trao đổi hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ"

09/01

VNU University of Medicine and Pharmacy

3

Hội thảo quốc tế “Lịch sử giáo dục khai phóng tại Việt Nam và những gợi mở”

13/01

VNU Vietnam Japan University

4

Hội thảo quốc tế “Ứng dụng các phản ứng mới trong tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học và hóa dược”

23/01

VNU University of Science

5

Hội thảo quốc tế “Kỹ thuật sản xuất theo phương thức Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam”

02/2

VNU Vietnam Japan University

6

Hội thảo khoa học quốc tế “Tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu lịch sử và quan hệ quốc tế thế kỷ XX-XXI: Từ góc nhìn của giới học giả Việt Nam và Pháp”

20/02

VNU University of Social Sciences and Humanities

7

Tọa đàm quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”

24/02

VNU University of Languages and International Studies

8

Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ trong cơ sở hạ tầng và dịch vụ Công nghệ Thông tin và Truyền thông”

26-29/02

VNU-Information and Technology Institute

9

Hội thảo “Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về Công nghệ kỹ thuật và trong nghiên cứu tích hợp dữ liệu cảm biến từ xa và giám sát môi trường”

27/02 và 29/02

VNU University of Science

10

Hội thảo quốc tế “Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Lý luận và thực tiễn”

28/02

VNU University of Law

11

Hội thảo khoa học quốc tế “Vị trí của Việt Nam trong hệ thống hàng hải thế giới cận đại - kết điểm giữa Nhật Bản, Pháp và Việt Nam”

09/3

VNU University of Social Sciences and Humanities

12

Hội thảo quốc tế “Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ”

11-13/3

VNU University of Medicine and Pharmacy

13

Tọa đàm quốc tế “Liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam: Chính sách và thực tiễn”

16/3

VNU University of Languages and International Studies

14

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”,

19/3

VNU Institute of Vietnamese studies and development science

15

Hội thảo "Thoái hóa thần kinh và trí tuệ nhân tạo"

20/3

VNU University of Medicine and Pharmacy

16

Chương trình điều trị Nha khoa và Hội thảo Nha khoa quốc tế

25-29/3

VNU University of Medicine and Pharmacy

17

Tọa đàm “Thực phẩm lành mạnh và chính sách pháp luật: Hướng đi tương lai cho sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam”

28/3

VNU University of Law

18

Hội thảo trao đổi hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Sư phạm Đài Loan, TQ

28-29/3

VNU University of Science

19

Hội thảo "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu Tôn giáo đương đại"

10/5

VNU University of Social Sciences and Humanities

20

Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ”

22/5

VNU-International Francophone Institute

21

Hội nghị quốc tế về “Thiết kế và kiểm chứng vi mạch tích hợp”

06-08/6

VNU-Information and Technology Institute

22

Hội thảo “Giáo dục đại học 5.0: Đổi mới và thích ứng vì tương lai”

26/6

VNU University of Engineering and Technology

23

Diễn đàn Franconomics-2024 “Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xanh”.

16/10

VNU-International Francophone Institute

24

Hội thảo quốc tế  “Doanh nghiệp xanh: biến cam kết thành động lực”

17/10

VNU-International Francophone Institute

25

Hội thảo "Chuyển đổi xanh"

24-25/10

VNU-School of Interdisciplinary and Arts

26

Hội thảo "Sự lành mạnh của trẻ em và gia đình vì tương lại bền vững"

02-06/12

VNU- University of Education

 


 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :