HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế
Các hội thảo quốc tế năm 2021

STT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1.      

Tọa đàm "Đóng góp của các nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2020"

02/04/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2.      

Hội thảo trực tuyến "Pháp luật về Hình phạt tử hình ở Châu Á"

18-19/2/2021

Khoa Luật

3.      

Hội nghị Analytica Việt Nam 2021

14-15/4/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4.      

Tọa đàm "Công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam: Việt nam với tư cách là một xã hội già hóa"

15/4/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

5.      

Hội thảo "Pháp luật về chống tra tấn ở châu Á"

15-16/4/2021

Khoa Luật

6.      

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý I/2021

20/4/2021

Trường Đại học Kinh tế

7.      

Hội thảo "Những vấn đề an ninh và phát triển trong bối cảnh mới"

27/4/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

8.      

Hội nghị quốc tế chuyên để Khoa học và Công nghệ môi trường Việt Nam lần thứ nhất

15/5/2021

Trường Đại học Việt Nhật

9.      

Tọa đàm phiên 2 "Đóng góp của các nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2020"

18/5/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10.   

Hội thảo "Mô hình rủi ro để cải thiện khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng đối với bão lụt"

25-26/5/2021

Trường Đại học Việt Nhật

11.   

Seminar "ASEAN và cuộc chiến chống đại dịch COVID-19"

26/5/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

12.   

Tọa đàm "Hàn Quốc tại Việt nam và Việt Nam tại Hàn Quốc"

01/6 và 15/6/2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

13.   

Hội thảo "Pháp luật về phòng ngừa lao động trẻ em ở Đông Nam Á"

06/03/2021

Khoa Luật

14.   

Hôi thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020

06/03/2021

Trường Đại học Kinh tế

15.   

Hội thảo "Giáo dục đại học và chuyển đổi số: Khi thách thức là cơ hội"

06/04/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

16.   

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 2/2021

21/7/2021

Trường Đại học Kinh tế

17.   

Hội thảo công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 trong khuôn khổ Đề tài "Xác định lại vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu"

29/7/2021

Trường Đại học Kinh tế

18.   

Khóa học hè "Trí tuệ nhân tạo và số hóa: Những triển vọng tương lại đối với tư pháp hình sự"

20-21/9/2021

Khoa Luật

19.   

Hội thảo "Thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với một số quốc gia châu Phi trong phòng chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia"

23-24/9

Khoa Luật

20.   

Hội thảo "Tôn giáo và pháp quyền : Tiến tới một quan hệ hài hòa trong thời đại toàn cầu hóa"

28-29/9

Khoa Luật

21.   

Hội thảo tập huấn quốc tế "Phát triển kỹ năng nghiên cứu và công bố quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự và tội phạm học"

7,8,10,12,17,19/8

Khoa Luật

22.   

Tọa đàm "Bảo vệ người tiêu dùng tài chính-Thực tiễn và đề xuất chính sách đối với Việt Nam"

08/09/2021

Trường Đại học Kinh tế

23.   

Hội thảo quốc tế 'Diễn đàn lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm"

21/10/2021

Trường Đại học Giáo dục

24.   

Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ "Chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững"

21/10/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

25.   

Hội thảo "Nông nghiệp thông minh: Tiềm năng và hiện thực"

22/10/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

26.   

Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo: Nhân tính và đạo đức"

26/11/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :