Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
- Thong tin Paris Sud XI (09/05/2006 )

Người hỏi: hongduyen1585@yahoo.com

Trả lời:

Chao ban,

Khoa Quoc te xin duoc tra loi cau hoi cua ban. Chung toi hien dang tuyen sinh dao tao Cu nhan nganh Kinh te- Quan ly cap bang Dai hoc cua Dai hoc Paris Sud, chuyen nganhf Kinh te ung dung va Quan ly doanh nghiep.

Dieu kien tuyen sinh nhu sau:
- Tot nghiep PTTH, hoc luc TB-K tro len trong ca 3 nam cap III.
- Hanh kiem tot trong 3 nam hoc cap III.
- Trinh do tieng Phap dap ung yeu cau thong qua ky thi tieng Phap cua Khoa.

Bang cu nhan cua dai hoc Paris Sud cap cho sinh vien hoc tai Vietnam khong phan biet voi bang cu nhan cap cho cac sinh vien hoc tai Phap.

De co thong tin them, xin moi ban vao trang Web cua Khoa: www.is.vnu.edu.vn.

Than ai chao ban.

____________________________________
Nguyễn Thị Minh Tú
Chargee des études en langue française
Ecole Internationale-Université Nationale du Vietnam à Hanoi
HANOI, VIETNAM

Tél : 84.4.5571662
Fax: 84.4.7549014
Email: tuntm@vnu.edu.vn
       is@vnu.edu.vn

 VnuNEWS - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :