Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Thi tuyen sinh van bang 2 nganh luat (17/3/2008)

Hỏi: "Le Thanh Bang " <bang.l@htmobile.com.vn

Kinh thua chuyen muc hoi dap Dai hoc Quoc GIa Ha Noi!

Toi da tot nghiep Dai hoc Thuong Mai nam 2003 hien dang di lam, cho toihoi hien nam nay truong minh co to chuc tuyen sinh Van Bang 2 khoa luat khong.

Neu co xin hoi toi se mua ho so o dau, thoi gian thi tuyen khi nao, gom nhung mon gi? Khoa hoc se keo dai bao lau, hinh thuc hoc buoi toi hay ban ngay.

Ngoai ra, truong minh co dao tao khoa luat o Quang Ninh khong.Rat mong duoc hoi am cua Quy truong.

Moi thong tin xin lien lac qua dia chi:

Email: bangvina@yahoo.com  hoac bang.l@htmobile.com.vn

Dien thoai 0974.858.807

Xin tran trong cam on.

Đáp: TS. Vũ Viết Bình - Phó Ban Đào tạo, ĐHQGHN

  Ban lien he voi phong dao tao va quan ly khoa hoc cua khoa Luat theo
dia chi duoi day de biet chi tiet ve to chuc dao tao van bang 2 nganh Luat
              Phong Dao tao, khoa Luat, DHQGHN
              Nha E1,  144 duong Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
              DT: 047546674  

 

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :