Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Địa lí học

Mã số: 60 31 95

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3897…/SĐH, ngày…18…tháng 10…năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cấp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa lí học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết về quy luật phân bố và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, dân cư, dân tộc, sắc tộc của các cộng đồng người theo vùng địa lí, có trình độ cao về thực hành, có khả năng phát hiện, nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân hóa không gian của các hợp phần địa lí kinh tế – xã hội và các hệ thống lãnh thổ kinh tế – xã hội. Trang bị một cách có hệ thống các kiến thức tổng hợp có liên quan chặt chẽ với nhau, đó là: Chính trị - Kinh tế và Sinh thái trên nguyên lý vận động và biến đổi mang tính hệ thống của địa lí học hiện đại ở trình độ Thạc sĩ.

ăng:

- Có thể giảng dạy tốt chuyên ngành ở bậc đại học.

3. Về năng lực:

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu chính của chuyên ngành Địa lí học bao gồm:

- Nghiên cứu tính ổn định và tính biến động Địa chính trị toàn cầu, khu vực và các Quốc gia (chú ý đến chiến lược toàn cầu hóa)

- Quy hoạch, tổ chức, quản lý tài nguyên và lãnh thổ cho chiến lược phát triển kinh tế, an ninh chính trị và quốc phòng

- Xây dựng cơ sở khoa học cho các chính sách và đánh giá ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế, an ninh chính trị và an toàn môi trường lâu bền

- Địa lí thương mại và vấn đề thị trường bảo đảm cho chiến lược phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH)

- Vấn đề dân tộc, địa lí và sinh thái nhân văn, tầm văn hóa cộng đồng

- Các vấn đề đô thị và đô thị hóa trong chiến lược CNH – HĐH đất nước (chú ý đến đô thị nông thôn và quy hoạch đô thị theo sinh thái cảnh quan nhiệt đới)

- Vấn đề chiến lược năng lượng cho trước mắt và trong tương lai.  

- Địa lí du lịch và Du lịch sinh thái.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Địa lí.

+ Tiếng Anh: Master in Geography.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  III.

+  Môn cơ sở: Địa lí đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 50 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

24 tín chỉ

- Bắt buộc:

16 tín chỉ

- Lựa chọn:

 8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :