danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 09:15:03 Ngày 07/02/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Nghị định
Ký hiệu : 34/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành : 17/05/2011
Trích yếu : Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức được Chính phủ ban hành ngày 17/5/2011
Cơ quan ban hành : Chính phủ