Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Các danh hiệu và khen thưởng của Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Các Nhà giáo Nhân dân:

- GS. Trần Văn Giàu

- GS. Hà Minh Đức

- GS. Lê Đình Kỵ

- GS. Nguyễn Kim Đính

- GS. Hoàng Như Mai

- GS. Phan Cự Đệ

  • Các Nhà giáo Ưu tú:

- GS. Hoàng Xuân Nhị

- GV. Lê Hồng Sâm

- PGS. Trần Đình Hượu

- PGS. Mai Cao Chương

- PGS. Đỗ Đức Hiểu

- GS. TS. Lê Văn Lân

- PGS. Lê Đức Niệm

- GS. TS. Lê Chí Quế

- PGS. Nguyễn Lộc

- PGS. TS. Võ Quang Nhơn

- PGS. Chu Xuân Diên

- PGS. TS. Nguyễn Liên

- GV. Nguyễn Đình Thảng

- PGS. TSKH. Đỗ Văn Khang

- GV. Nguyễn Xuân Hòa

- PGS. Đặng Thị Hạnh

- PGS. TS. Lê Huy Tiêu

- PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch

- PGS. Bùi Duy Tân

 

 

  • Các giải thưởng Hồ Chí Minh

- GS. Đặng Thai Mai

- GS. Cao Xuân Huy

- GS. Trần Văn Giàu

- GS. Đinh Gia Khánh

 

  • Các giải thưởng Nhà nước

- PGS. Trần Đình Hượu

- GS. Hà Minh Đức

- PGS. TS. Võ Quang Nhơn

- PGS. Phan Ngọc

- GS. Lê Đình Kỵ

 

  

  • Khen thưởng

1. Tập thể khoa Văn học

   - Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1995

   ­- Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2001

  

2. Cá nhân

   * Huân chương Độc lập Hạng Ba: 

   - GS. Hoàng Xuân Nhị

 

   * Huân chương Lao động Hạng Nhất:       

   - GS. Phan Cự Đệ

   - GS. Nguyễn Kim Đính

   - GS. Hà Minh Đức

 

   * Huân chương Lao động Hạng Ba:           

- PGS. Đỗ Đức Hiểu

- GS. TS. Lê Văn Lân

- PGS. Lê Đức Niệm

- GS. TS. Lê Chí Quế

- PGS. Bùi Duy Tân

- PGS. TS. Lê Huy Tiêu

  

 Tri Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |