Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Lê Chí Dũng

Năm sinh: 1942 tại Quảng Bình

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Công tác tại Khoa từ 1967 đến 1989

Quá trình đào tạo

Đại học: 1966, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Tiến sĩ: 1985, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

  1. Từ điển văn học, tập 1 và tập 2 (soạn chung). NXB KHXH, Hà Nội, 1983 và 1984.
  2. Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời (đồng tác giả với PGS. Trần Đình Hượu) NXB ĐH&GDCN, Hà Nội, 1988 (tái bản có sửa chữa với nhan đề “Văn hoc Việt Nam 1900 - 1945”, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1987, tái bản trong các năm 1998, 1999, 2000.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

  1. “Người biết mùi hun khói” của Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của nhân vật tích cực của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn học Việt Nam // Tạp chí Khoa học số 1/1985 (ĐHTH Hà Nội).
  2. Văn học Việt Nam những năm 1920 và thời đại mới mở đầu bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại // Tạp chí Khoa học số 2/1987.
  3. Tính chất giao thời của lời nói văn chương trong sáng tác Tản Đà // Tạp chí Khoa học số 3/1989
  4. Suy nghĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà nghệ sĩ // Thông báo Khoa học của các trường đại học, Hà Nội, 1990.
  5. Về quan niệm văn học của Nguyễn Đình Chiểu // Tạp chí Khoa học số 3/1993.

Đề tài khoa học:

  1. Bước ngoặt của văn học Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, nghiệm thu năm 1991.

* Các công trình thống kê chưa đầy đủ (Ban biên soạn)

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |