Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Kết quả của ACM/IPCP lần thứ 31, khu vực châu Á, điểm thi Hà Nội
Kết quả của các đội đoạt Cup chính thức và các đội có lời giải tại kỳ thi.

TT

Tên đội tuyển

Giải/Thứ tự

CUP

Solved

Time

1

Shanghai Jiao Tong University - H-E-A-T

Champion

Vàng

7

689

2

Zhongshan (Sun Yat-sen) University - ZSU_Andes

First Prize (Second Place)

Vàng

7

1016

3

College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - Chicken

First Prize (Third Place)

Vàng

7

1084

4

University of Natural Sciences, Vietnam National University, HoChiMinh - KARMA

First Prize (Fourth Place)

Vàng

7

1463

5

College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - Coltech 3K

Second Prize (Fifth Place)

6

507

6

Yonsei University – Eclipse

Second Prize (Sixth Place)

Bạc

6

646

7

Zhejiang University – gogogo

Second Prize (Seventh Place)

Bạc

6

647

8

Zhongshan (Sun Yat-sen) University - ZSU_Pyrenean

Second Prize (Eighth Place)

6

721

9

Shanghai Jiao Tong University – Zeloso

Second Prize (Ninth Place)

6

971

10

College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - Dragon_Coders

Second Prize (Tenth Place)

5

683

11

Ho Chi Minh City University of Technology - BK++

Second Prize (Eleventh Place)

Bạc

5

705

12

College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - Coltech1

Second Prize (Twelfth Place)

5

756

13

Ho Chi Minh City University of Technology - Bach Khoa 002

Second Prize (Thirteenth Place)

5

13

University of Natural Sciences, Vietnam National University, HoChiMinh - PEPU

Second Prize (Thirteenth Place)

5

15

Hanoi University of Technology - KSTN1

Second Prize (Fifteenth Place)

Bạc

4

15

Hanoi University of Technology - KSTN2

Third Prize (Fifteenth Place)

4

15

College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - Lazy ants

Third Prize (Fifteenth Place)

4

15

The Chinese University of Hong Kong - MLE

Third Prize (Fifteenth Place)

Đồng

4

19

University of Natural Sciences, Vietnam National University, HoChiMinh – FLASH

Third Prize (Nineteenth Place)

3

19

The Unversity of Aizu – Clax

Third Prize (Nineteenth Place)

Đồng

3

19

College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - Coltech QHP

Third Prize (Nineteenth Place)

3

19

Post & telecommunications institute of technology HCMcampus - PTIT SouthernBirds

Third Prize (Nineteenth Place)

Đồng

3

19

Ho Chi Minh International University - HCMIU-IT05

Third Prize (Nineteenth Place)

Đồng

3

19

College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - Time To Live

Third Prize (Nineteenth Place)

3

19

Hoc vien Ky thuat quan su - Le Quy Don

Third Prize (Nineteenth Place)

3

 Ban tổ chức cuộc thi - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   |