Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Nguyễn Bá Thành

Năm sinh: 18/6/1951 tại Hà Tĩnh

Học hàm, học vị: PGS. Tiến sĩ

Công tác tại Khoa: từ 1978.

Nguyên Chủ nhiệm khoa, hiện là Tổng Biên tập NXB ĐHQG HN

Quá trình đào tạo

Đại học: 1977, Khoa Ngữ văn, ĐHTH Hà Nội.

Tiến sĩ: 1988, Khoa Ngữ văn, ĐHTH Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Học văn 10 (chủ biên). NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995.
 2. Học văn 11 (chủ biên). NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995.
 3. Tư duy thơ và tư duy thơ Việt nam hiện đại. NXB Văn học, Hà Nội, 1995.
 4. Tương đồng văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc (chủ biên). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 1996.
 5. Thơ Chế Lan Viên với phong cách suy tưởng. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.
 6. Thơ Chế Lan Viên, những lời bình (viết chung). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000.
 7. “Điêu tàn”, Tác phẩm và dư luận (viết chung). NXB Văn học, Hà Nội, 2001.
 8. Tiếp cận đương đại văn hoá Mỹ - Contemporary approaches to American culture (viết chung). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2001.
 9. Giáo trình tiếng Việt qua tiếng Hàn (viết chung). Đại học Chung Woon Hàn Quốc xuất bản, 2002.
 10. Hương Khê 135 năm, Khảo sát địa lý, lịch sử, văn hoá (chủ biên). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2003.
 11. Lý luận phê bình văn học miền Trung thế ký XX (viết chung). NXB Đà Nẵng, 2001.
 12. Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

Các bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Đặc điểm tư duy thơ của Hồ Chủ tịch qua “Nhật ký trong tù” // Tạp chí Khoa học, số 2/1987.
 2. Về một đặc điểm của tư duy thơ thời chống Mỹ // Tạp chí Khoa học, số 2/1990.
 3. Từ hướng nội lại trở về hướng nội… // Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 6/1995.
 4. Dấu vết Tân thư trong tác phẩm Phan Bội Châu // Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Tân thư, NXB ĐHQG Hà Nội, 1997.

Đề tài khoa học:

 1. Vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Việt nam qua giao lưu văn học của Việt Nam với thế giới. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QX 2000.14. Nghiệm thu 6/2004, 240 trang.
 2. Văn học Cách mạng Việt Nam nhìn từ góc độ giao lưu và hội nhập quốc tế. Đề tài cơ bản Đại học Quốc gia, mã số CB. 04 – 17. Nghiệm thu 10/2005, 220 trang.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   |