Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Chu Văn Mẫn, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1952

Nơi công tác: Bộ môn Nhân học và Sinh lý học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành: Sinh học người.

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Chu Văn Mẫn, Ngô Tự Thành, Nguyễn Đình Phương, Nguyễn Văn Duy, 2004. Tối ưu hoá trực giao bậc hai với bốn nhân tố nhằm thu hoạch proteaza kiềm cực đại ở Baccillus .T20. Đại học Quốc gia Hà nội, Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên và công nghệ, Tập XX, No 2AP., Trang 27-31.
 2. Ngô Tự Thành, Chu Văn Mẫn, Nguyễn Thị Minh Đức, 2003. Sinh tổng hợp proteaza ngoại bào của Bacillus trên các môi trường nuôi khác nhau. Tạp chí Sinh học, Tập 25, số 2A. Trang 99-103.
 3. Chu Văn Mẫn, Trịnh Đình Đạt, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Văn Sáng, Đinh Nho Thái, 2003. Phân tích tính đa hình di truyền hệ izozym esteraza của hai loài mối Macrotermes annandalei và Odontotermes yunnanensis. Tạp chí Sinh học, tập 25, số 2A, Tr. 166-172.
 4. Vũ Văn Vụ, Trần Dụ Chi, Chu Văn Mẫn, Lê Hồng Điệp, Khúc Thị An, 2003. Nghiên cứu sự biến động của một số chỉ tiêu sinh lý của cây tiếp cốt thảo (Sambucus chinensis lindl.) theo nhịp điệu ngày. Tạp chí Sinh học, tập 25, số 2A, Tr.132-139.
 5. Nguyễn Thị Tân, Chu Văn Mẫn, Nguyễn Yên, 1999. Khối mỡ, khối nạc và bề dày lớp mỡ dưới da học sinh phổ thông 6-17 tuổi (ở thị xã Hà Đông). Tạp chí Sinh học, tập 21, số 1B, tháng 3/1999, tr 45-49.
 6. Chu Văn Mẫn, Trịnh Hữu Vách, 1997. Phân tích tình hình sẩy thai của phụ nữ 5 xã huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (9/1994-8/1996). Tạp chí Sinh học, tập 19- số 2, 6/1997, tr.141-146.
 7. Chu Văn Mẫn, Trịnh Hữu Vách, 1996. Phân tích mức sinh của 5 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình qua 2 năm theo dõi liên tục (9/1994-8/1996). Tạp chí Y học thực hành Bộ Y tế- Số 11 ( 328), tr. 26-28.
 8. Lê Quang Hoành, Chu Văn Mẫn, Vương Thị Hoà, Lương Xuân Hiến, 1996. Kết quả nghiên cứu test QUICKSTICK chẩn đoán thai áp dụng tại 10 xã vùng nông thôn Thái Bình. Tạp chí Y học thực hành Bộ Y tế- Số 11 ( 328), tr. 31-34.
 9. Trịnh Hữu Vách, Phạm Minh Nguyệt, Vương Thị Hoà, Chu Văn Mẫn, 1996. Phân tích số liệu thống kê về tình hình nạo hút thai ở tỉnh Thái Bình từ năm 1991 đến 1995. Tạp chí Y học thực hành Bộ Y tế- Số 11 ( 328), tr. 62-65.
 10. Chu Văn Mẫn, 1995. Phân tích di truyền đường vân tay tộc người Cơtu ở A lưới- Thừa thiên. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng- Số 1/1995, tr. 7-10.
 11. Trịnh Đình Đạt, Phan Bích Ngọc, Chu Văn Mẫn, Vũ Thị Loan, 1994. ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến hệ isozyme có liên quan đến tính kháng thuốc trừ sâu ở một số quần thể muỗi Culex quinque fasciantus. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng- Số 2/1994, tr. 18-21.
 12. Trịnh Đình Đạt, Chu Văn Mẫn, Vũ Thị Loan, Nguyễn Trần Chiến, 1993. Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến hoạt tính một số izozym ở người tiếp xúc trực tiếp với chúng. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng- Số 3/1993, tr. 8-12.
 13. Chu Văn Mẫn, 1993. Biến dị đường vân tay ở trẻ cùng sinh mắc hội chứng Down. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng. Số 2/1993, tr. 49-50.
 14. Chu Văn Mẫn, Trịnh Đình Đạt, 1993. Tính đa hình của các hệ izozym ở người Việt. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng- Số 1/1993, tr. 11-14.
 15. Chu Văn Mẫn, Tạ Toàn, 1992. Tạo dòng chuyển đoạn nhiễm sắc thể ở Aedes aegypti bằng biện pháp chiếu xạ tia Gamma. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng- Số 1/1992, tr. 1-6.
 16. Chu Văn Mẫn, 1990. Hình thái đường vân tay người Cơtu. Tạp chí Dân tộc học, số 4(68)- 1990, tr.43-46.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Vũ Triệu An, Chu Văn Mẫn, 2002. Phân tích tính đa hình của HLA-DRB1 và DQB1 ở người Việt Nam (Kinh và Mường) theo quan điểm nhân chủng học phân tử. Báo cáo khoa học tại: 1er colloque international francophone sur l’histocompatibilite au Vietnam, 13 Novembre 2002.
 2. Chu Văn Mẫn, Trịnh Đình Đạt, 1998. Nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm của thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ đến hoạt tính một số izozym ở máu ngoại vi của người. Tuyển tập Các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Môi trường, trang 1223-1230.

Sách đã xuất bản:

 1. Chu Văn Mẫn (đồng tác giả), 2004. Đất ngập nước Vân Long: Đa dạng sinh học, khai thác và quản lý cho phát triển bền vững. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
 2. Chu Văn Mẫn (đồng tác giả), 2004. Cơ sở sinh học người. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
 3. Chu Văn Mẫn (đồng tác giả), 2000 (Tái bản 2001). Thống kê sinh học. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 4. Chu Văn Mẫn (đồng tác giả), 2000 (Tái bản 2002). Di truyền học người. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 5. Chu Văn Mẫn (đồng tác giả), 2001. Sinh học người. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 6. Chu Văn Mẫn (đồng tác giả), 2001 (Tái bản 2003). ứng dụng tin học trong sinh học. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
 7. Chu Văn Mẫn (đồng tác giả), 1997. Atlat nhân trắc học người Việt nam trong lứa tuổi lao động- dấu hiệu tầm hoạt động khớp và trường thị giác. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Phân tích tính đa hình di truyền hệ izozym của các nhóm mối gây hại (đê điều, kho tàng, nhà cửa, cây trồng...) góp phần xác định sự đa dạng sinh học và phân loại chúng, mã số QT-01- 41, 2001-2002.
 2. Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng quần cư dân ở các vùng sinh thái khác nhau, mã số QT-96-11, 1996-1997.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   |