Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ

STT
Chương trình đào tạo
Chuẩn
CLC
Trình độ quốc tế
Tổng
01
Tiếng Anh (phiên dịch)
-
2
02
Sư phạm Tiếng Anh
-
2
03
Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại
Chi tiết
-
-
1
04
Tiếng Anh Quản trị kinh doanh
Chi tiết
-
-
1
05
Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng
Chi tiết
-
-
1
06
Tiếng Nga (phiên dịch)
-
-
1
07
Sư phạm Tiếng Nga
-
2
08
Tiếng Pháp (phiên dịch)
-
-
1
09
Sư phạm Tiếng Pháp
-
2
10
Tiếng Trung (phiên dịch)
-
-
1
11
Sư phạm Tiếng Trung
-
2
12
Tiếng Đức (phiên dịch)
-
-
1
12
Sư phạm Tiếng Đức
-
-
1
14
Tiếng Nhật (phiên dịch)
-
-
1
15
Sư phạm Tiếng Nhật
-
-
1
16
Tiếng Hàn Quốc (phiên dịch)
-
-
1
17
Tiếng Ả Rập (phiên dịch)
-
-
1
 
Tổng
17
5
-
22

 * Các chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ được ban hành năm 2008

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :