Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chất lượng cao Ngành Địa chất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH ĐỊA CHẤT

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

   Trang bị hệ thống kiến thức đại học chuẩn đảm bảo hiện đại trong đó tăng cường và nâng cao các kiến thức tin học, ngoại ngữ và chuyên môn để tạo sản phẩm có trình độ lý luận và tay nghề cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hội nhập khu vực và quốc tế.

1.2. Về kỹ năng

          Cử nhân chất lượng cao có:

   - Phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm.

   - Khả năng viết và trình bày các vấn đề khoa học và các kết quả nghiên cứu.

   - Khả năng đọc và tham khảo các tài liệu tiếng Anh và giao tiếp trao đổi bằng tiếng Anh.

1.3. Về năng lực

   Cử nhân chất lượng cao có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở các trung tâm và các viện nghiên cứu, nhiệm vụ đào tạo ở các trường đại học, tham gia thực hiện các dự án về điều tra tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, quy hoạch lãnh thổ, lãnh hải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.4. Về thái độ

   Có đạo đức tốt, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và nghĩa vụ. Có tinh thần xây dựng tập thể, đoàn kết và hợp tác trong công việc. Trung thực trong khoa học và có ý thức phấn đấu liên tục.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 147 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                     32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn                        02 tín chỉ

+ Tự chọn:                    02/08  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                    27 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                            65 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                          14 tín chỉ

+ Bắt buộc:                   08 tín chỉ

+ Tự chọn:                    06 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                     07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Trần Nghi, GS.TS Mai Trọng Nhuận, GS.TS Mai Thanh Tân, GS.TSKH Tống Duy Thanh, GS.TSKH Phan Trường Thị, GS.TSKH Phạm Năng Vũ, GS.TSKH Đặng Trung Thuận, PGS.TS Tạ Trọng Thắng, PGS.TS Tạ Hòa Phương, PGS.TS Phạm Quý Nhân, PGS.TS Nguyễn Văn Nhân, PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích, PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung, PGS.TS Nghiêm Hữu Hạnh, PGS.TS Đỗ Thị Vân Thanh, PGS.TS Đặng Mai, PGS.TS Đặng Đức Nga, PGS.TS Chu Văn Ngợi, PGS.TSKH Phan Văn Quýnh, PGS.TSKH Nguyễn Địch Dỹ, TSKH. Vũ Cao Minh, TSKH. Trần Mạnh Liểu, TSKH. Phan Trung Điền.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :