Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn, các kiến thức cơ bản, hiện đại về các khoa học Trái đất, khoa học quản lý tài nguyên thiên nhiên và các kiến thức sâu về quản lý tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

1.2. Về kỹ năng

Có phương pháp nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập, tổ chức hợp tác trong các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, có khả năng tổng hợp, xử lý tài liệu và trình bày báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học và các kết quả thực hiện nhiệm vụ.

1.3. Về năng lực

Cử nhân ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên có khả năng công tác tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên: sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, thành phố và phòng tài nguyên - môi trường cấp huyện, thị trong cả nước.

1.4. Về đạo đức

Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:              137 tín chỉ

Trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                              30 tín chỉ

      (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức Khoa học Xã hội và Nhân văn:                     02 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                             24 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                               61 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                                   15 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                               05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

 

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Nguyễn Cao Huần, GS.TS Lisa Drummond, GS.TS Đào Đình Bắc, GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ, GS.TSKH Đặng Hùng Võ, PGS.TS Vũ Văn Phái, PGS.TS Trương Quang Hải, PGS.TS Phạm Văn Cự, PGS.TS Phạm Trọng Mạnh, PGS.TS Phạm Quang Anh, PGS.TS Nhữ Thị Xuân, PGS.TS Nguyễn Vi Dân, PGS.TS Nguyễn Văn Xa, PGS.TS Nguyễn Thị Hải, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh, PGS.TS Nguyễn Hoàn, PGS.TS Lê Vân Trình, PGS.TS Đinh Văn Thanh, PGS.TS Đặng Văn Bào, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên, TSKH Phạm Hoàng Hải.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :