Lý lịch khoa học
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Lý lịch khoa học  >  
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA ĐỊA CHẤT-ĐHKHTN

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA ĐỊA CHẤT

 

 1. TS. Nguyễn Trung Chí
 2. ThS.Nguyễn Thị Thu Cúc
 3. TS. Nguyễn Thùy Dương
 4. TS. Nguyễn Thùy Dương
 5. TS. Nguyễn Ngọc Khôi
 6. ThS. Đặng Văn Luyến

 7. PGS.TS Đặng Mai

 8. TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

 9. PGS.TS Chu Văn Ngợi

 10. ThS. Nguyễn Đình Nguyên

 11. GS.TS Mai Trọng Nhuận

 12. PGS.TS Tạ Hòa Phương
 13. PGS.TSKH Phan Văn Quýnh
 14. TS. Võ Thanh Quỳnh
 15. ThS. Đinh Xuân Thành
 16. TS. Hoàng Thị Minh Thảo
 17. ThS.Nguyễn Thị Minh Thuyết
 18. TS. Vũ Văn Tích
 19. ThS. Dương Thị Toan
 20. ThS. Nguyễn Ngọc Trực
 21. TS. Nguyễn Văn Vượng

                                                                              Đang tiếp tục cập nhật

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :