Lý lịch khoa học
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Lý lịch khoa học  >  
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN - HẢI DƯƠNG HỌC-ĐHKHTN

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ KHOA KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN - HẢI DƯƠNG HỌC

 1. TS. Trần Ngọc Anh
 2. PGS.TS Đoàn Văn Bộ
 3. TS. Nguyễn Tiến Công
 4. PGS.TS Nguyễn Hướng Điền
 5. TS. Trần Quang Đức
 6. TS. Nguyễn Tiền Giang
 7. TS. Hồ Thị Minh Hà
 8. TS. Bùi Hoàng Hải
 9. TS. Vũ Thanh Hằng
 10. PGS.TS Phạm Xuân Huấn
 11. PGS.TS Nguyễn Thọ Sáo
 12. PGS.TS Phan Văn Tân
 13. ThS. Nguyễn Minh Trường
 14. PGS.TS Nguyễn Văn Tuân
 15. GS.TS Đinh Văn Ưu

 

                                                                Đang tiếp tục cập nhật

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :