Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hoi _ Dap về thi cao học ngành ngoại ngữ (ngày 13/6/2007)

Hỏi: Ngo Doan <ngovandoan12345@yahoo.com>

Kinh chuyen cac thay co tra loi cho em cau hoi sau:
Em la Doan - Hoc tai trung tam ngoai ngu tin hoc Bac Giang, tinh Bac Giang - khoa tieng anh tai chuc.

Hien dang giang mon tieng anh tai Truong Trung hoc Y te tinh Dien Bien.

- Gio em muon dang ky du thi sau dai hoc lieu co du dien kien khong?,

- Dieu kien can, du de du thi nhu the nao?,

- Thoi gian thi khi nao?

 Kinh mong giai dap cua cac thay co!

Em xin cam on.

 

 

Đáp: Nguyen Thi Hong Minh"

Chao ban,
Toi xin tra loi cac cau hoi cua ban nhu sau:
Dieu kien de duoc du thi sau dai hoc cac chuyen nganh Ngoai ngu la ban phai co bang DAI HOC CHINH QUY nganh ngoai ngu do, hoac neu ban co bang DAI HOC TAI CHUC nganh do thi phai co mot bang DAI HOC CHINH QUY mot nganh ngoai ngu khac.

Vi du: neu ban muon thi cao hoc nganh Tieng Anh thi phai co bang DAI HOC CHINH QUY nganh Tieng Anh. Hoac neu ban chi co bang DAI HOC TAI CHUC nganh Tieng Anh thi ban phai co them mot bang DAI HOC CHINH QUY nganh khac nhu Tieng Nga, tieng Phap...

Ban hay van dung cac dieu kien do vao truong hop cu. the cua ban de xac dinh xem co duoc du thi khong.
Truong Dai hoc Ngoai ngu, DHQGHN chi to chuc tuyen sinh dot 1 vao thang 5 hang nam, thoi gian phat hanh ho so vao thang 3.


Chuc ban thanh cong.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :