Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi đáp công tác tuyển sinh sau đại học (30/4/2008)

Hỏi: "Duy Nguyen" <duynguyengl83@gmail.com

Kính chào các thầy cô phụ trách công tác tuyển sinh sau đại học quốc gia Hà Nội ,

Em xin hỏi về đáp công tác tuyển sinh sau đại học với nội dung đã đính kèm
Em xin chân thành cảm ơn.

 

Đáp: Nguyễn Thị Hồng Minh - Phong Quan li Dao tao va Khoa hoc,Khoa Sau dai hoc, DHQGHN

Chao ban,

Chung toi xin tra loi cac cau hoi cua ban nhu sau:

- DHQGHN tuyen sinh dot thang 2 nam 2008 vao cac ngay 29,30,31/8/2008
cho tat ca cac nganh tru Ngoai ngu.

- Ban muon thi nganh nao thi se mua ho so tai don vi dao tao to chuc
tuyen sinh va dao tao nganh do. Vi ban khong noi ro ban hoc nganh gi va se thi chuyen nganh gi nen chung toi chua cung cap dia chi cu the cua
don vi cho ban duoc. Ban co the xem them thong tin ve cac don vi dao tao cua DHQGHN tai website:
www.vnu.edu.vn

- De cuong on thi se duoc phat khi mua ho so. Le phi thi la 100.000d/mon. Le phi nop ho so la 50.000d/ho so.

- Thi mon ngoai ngu tieng Anh chi bao gom hai ki nang doc va viet. Hinh
thuc thi la lam bai tren giay trong 120phut.

Chuc ban thanh cong.

 Hoi_Dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :