danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:08:17 Ngày 03/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 434/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 25/02/2022
Trích yếu : Bổ nhiệm lại ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội