danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:44:45 Ngày 29/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 1693/2008/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 13/05/2008
Trích yếu : Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng, các ban chức năng và một số đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng quản lý đào tạo sau đại học và kiểm định chất lượng
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội