Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.PGS.TS Bạch Thành Công, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Bạch Thành Công

Năm sinh: 1952

Quê quán: Hà Tây

Chức vụ công tác: Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Năm vào ngành: 1976

Số năm trực tiếp giảng dạy: 30

I. Quá trình học tập/công tác:

-Tốt nghiệp chuyên ngành: Vật lý lý thuyết tại Trường Đại học Tổng hợp Kisinhev, Liên Xô năm 1975.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 1987.

- Các chức vụ đã đảm nhiệm: Chủ nhiệm Bộ môn (từ năm 1991 đến năm 1998); Phó chủ nhiệm khoa (hai nhiệm kỳ liên tục từ 1995 đến 2003); Phó Bí thư chi bộ khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN.

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Vật lý chất rắn; Lý thuyết từ; Cơ học.

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Lý thuyết và thực nghiệm từ học và vật liệu từ.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

  1. Theory of a disordered spin lattice. B.T. Công, V.T. Hiếu, N.A. Tuấn. JMMM 140-144, (1995) 259.
  2. Feature of the temperature clependence of magnetization in amorphous alloys. B.T. Cong Phys.Stat.Sol(b) (1995) K9-12.
  3. Instability of the magnetic itinerant electron system ... Procced of IWOM’S 95, 10/1995 part 1, p.129.
  4. The temperature dependence of maguetization of Co80-xB20Six. Le Minh, Bach Thanh Cong, Nguyen Chau. Communication in Physics, Vol.6, No.2 (1996), 44.
  5. In vestigation of uniaxial induced anisotropy in Co0,02Ni0,58Cd0,2Fe2,2O4 and Co0,2Ni0.58Cd0,2Cr0,2Fe2O4. N.T. Huong, D.L. Minh, B.T. Cong, N. Chau. J.Phys IVFrance 7(1997), C1-229.
  6. Magnetization of some perous kite manganites having CMR. Bach Thanh Cong, Vu Trong Hieu. Modern problems of Solid state Physics, Vol.1, Sci.Tech.Pub.House, Hanoi 1988, p.32.
  7. On the reentrant magnetism ...Bach Thanh Cong, Dang Le Minh. Procced of Inter Worth on supercond Magnetores. Mater and strongl Corr.Quant.Sys. Hanoi 4-10/1/1999, p.309-319.
  8. On the theory of conductivity ... Procced of 3nd IWOM’S 99, Hanoi Nov. 2-4, 1999 p.186.
  9. Spin glass lixe be havior and maguetoresistance .. B.T. Cong, D.L. Minh. Bulletin of Amer.Phys.Soc.2000, March, 2000.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

  1. Vật lý học Đại cương, Tập 1: Cơ nhiệt. Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

III. Khen thưởng:

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2003)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |