Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GV. Đỗ Tiến Thắng

Năm sinh: 1956 tại Thanh Hoá

Học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân

Công tác tại Khoa: từ 1978.

Quá trình đào tạo

Đại học: 1973 - 1977, Khoa Ngữ văn, ĐHTHHN.

Các công trình khoa học đã công bố

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Góp ý thêm về một ranh giới phương ngôn // Kỉ yếu hội thảo khoa học Những vấn đề ngôn ngữ học, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1980.
 2. Phương pháp so sánh đối chiếu trong giảng dạy ngữ âm cho sinh viên khoa tiếng nước ngoài (trên cứ liệu Anh – Việt) // Tạp chí Đông Nam Á, số 1/1994.
 3. Đối chiếu phụ âm tiếng Việt và tiếng Hàn // in trong Tương đồng văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 1996, tr. 346 – 350.
 4. Bước đầu tìm hiểu hệ thống từ loại tiếng Hàn Quốc (viết chung) // in trong Tương đồng văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 1996, tr. 373-379.
 5. Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng ngữ âm của tiếng Việt trong tiếng Khmer Nam Bộ // Ngữ học trẻ, Hội ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản, 1996, tr. 91-93.
 6. Hình vị và các yếu tố cấu tạo từ trong tiếng Hàn (viết chung) // Ngữ học trẻ, Hội ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản, 1997, tr. 170-176.
 7. Những ảnh hưởng của ngữ âm tiếng mẹ đẻ của người Hàn Quốc học tiếng Việt // in trong Tiếng Việt và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, NXB ĐHQGHN 1997, tr. 257-261.
 8. Tổ chức ngôn điệu trong từ đẳng lập tiếng Việt (viết chung) // Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, số 4/1998, tr. 38-48.
 9. Một số đặc điểm ngữ âm trong cấu tạo từ đẳng lập tiếng Việt (viết chung) // Ngữ học trẻ, Hội ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản, 1999, tr. 118-125.
 10. Bước đầu nhận xét về ngữ điệu tiếng Việt trong các kiểu câu phân loại theo cấu trúc ngữ pháp // Tạp chí khoa học ĐHQGHN, số 1/2000, tr. 33-40.
 11. Thử tìm hiểu ngữ điệu tiếng Việt từ cấu trúc Đề – Thuyết // Ngữ học trẻ, Hội ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 2000, tr. 113-117.
 12. Ngữ điệu trong cấu tạo câu tiếng Việt // Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc Thành tố văn hoá trong dạy – học ngoại ngữ, Hội ngôn ngữ học Việt Nam và trường ĐHNN - ĐHQGHN xuất bản, tr. 183-189.
 13. Ngữ điệu trong câu hỏi tiếng Việt // Tạp chí Khoa học sư phạm, ĐHSPHN, số 2/2001.

Đề tài nghiên cứu khoa học:

 1.  Bước đầu khảo sát ngữ điệu tiếng Việt dưới cái nhìn dụng học. Đề tài cấp trường ĐHKHXH&NV, nghiệm thu 2002.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   |