Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giải cầu lông 2012
Trong hai ngày 5-6/5/2012, Trung tâm Giáo dục Thể chất & Thể thao, ĐHQGHN đã tổ chức giải Cầu lông ĐHQGHN năm 2012 với mục đích Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Thông qua giải cũng là dịp để đánh giá, ghi nhận phong trào tập luyện và thi đấu thể thaocủa cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh thuộc các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Đồng thời, đây cũng là dịp để gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tăng cường đoàn kết, gắn bó, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thầ và nâng cao thể lực của các thầy cô giáo và các em sinh viên.  
Giải Cầu lông ĐHQGHN năm nay có trên 50 VĐV tham gia ở 11 nội dung thi đấu khác nhau, kết quả như sau:
NỘI DUNG THI ĐẤU DÀNH CHO CÁN BỘ
Đơn nam trên 40 tuổi
Nguyễn Doãn Hoàn - Trường ĐHCN: Giải Nhất
Trần Việt Dũng - Trường ĐHKT: Giải Nhì
Nguyễn Hoàng Hải - Cơ quan ĐHQGHN: Giải Ba
Đơn nữ dưới 40 tuổi
Nguyễn Thại Xoan - TRường ĐHCN: Giải Nhất
Phạm Bích Ngọc - Trường ĐHKT: Giải Nhì
Nguyễn Thị Hằng - CNSH; Ngô Thị Minh Phượng - Khoa Y-dược: Đồng giải Ba
Đơn nam dưới 40 tuổi
Nguyễn Ninh Bắc - Trường ĐHNN: Giải Nhất
Mai Hải Đăng - Trường ĐHKT: Giải Nhì
Nguyễn Quốc Đại, Vương Hoài Thu - Trường ĐHCN: Đồng Giải Ba
Đôi nam dưới 40 tuổi
Mai Hải Đăng, Đặng Hữu Mạnh - Trường ĐHKT: Giải Nhất
Vương Hoài Thu, Nguyễn Quốc Đại - Trường ĐHCN: Giải Nhì
Nguyễn Thành Trung, Đỗ Thành Trung - Khoa Y dược: Giải Ba
Đinh Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Thái - Khoa SĐH: Giải Ba
Đôi nữ dưới 40 tuổi
Phạm Thu Phương, Phạm Bích Ngọc - Trường ĐHKT: Giải Nhất
Nguyễn Thị Xoan, Doãn Thị Thuý - Trường ĐHCN: Giải Nhì
Đôi nam nữ dưới 40 tuổi
Đặng Hữu Mạnh, Phạm Thu Phương - Trường ĐHKT: Giải Nhất
Vương Hoài Thu, Nguyễn Thị Xoan - Trường ĐHNC: Giải Nhì
Nguyễn Thành Trung, Ngô Thị Minh Phượng - Khoa Y dược: Giải Ba
 
NỘI DUNG THI ĐẤU DÀNH CHO SINH VIÊN
Đơn nữ
Nguyễn Mai Hoa - Trường ĐHNN: Giải Nhất
Đào Giang Linh - Trường ĐHKT: Giải Nhì
Nguyễn Phương Linh - Khoa Luật, Triệu Thị Thanh Xuân - Trường ĐHCN: Đồng giải Ba
Đơn nam
Phạm Lê Lợi - Trường ĐHCN: Giải Nhất
Trần Quang Trung - Trường ĐHNN: Giải Nhì
Nguyễn Văn Đức - Trường ĐHCN; Hoàng văn Đức - Trường ĐHKT: Đồng giải Ba
Đôi nam
Hoàng văn Đức, Nguyễn Mạnh Đức - Trường ĐHKT - Giải Nhất
Phạm Lê Lợi, Nguyễn Văn Đức - Trường ĐHCN - Giải Nhì
Nguyễn Trọng Đạt, Phạm Quang Huy - Trường ĐHNN - Giải Ba
Bàn Văn Hà, Nguyễn Ngọc Dũng - Khoa Luật: Giải Ba
Đôi nữ
Vi Đặng Phương Anh, Phạm Thuỳ Anh - Trường ĐHNN: Giải Nhất
Đào Linh Giang, Lương Anh Thư - Trường ĐHKT: Giải Nhì
Đặng Hà Linh, Hoàng Thị Mai - Khoa Luật: Giải Ba
Đôi nam nữ
Trần Quang Trung, Nguyễn Mai Hoa - Trường ĐHNN : Giải Nhất
Hoàng văn Đức, Dương Thị Hồng Phượng - Trường ĐHKT: Giải Nhì
Đặng Hà Linh, Nguyễn Ngọc Dũng - Khoa Luật: Giải Ba

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   |