Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-SGS: Tăng cường đổi mới toàn diện
Ngày 26/7/2013, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2012-2013. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vân – Chú nhiệm Khoa cho biết, trong năm học 2012-2013, Khoa SĐH đã đạt được một số thành tích nổi bật như: xây dựng thành công Đề án mở ngành đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững và được Giám đốc ĐHQGHN chính thức giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức thực hiện chương trình đào tạo từ năm 2014-2015; tổ chức đào tạo khóa 1 và khóa 2 chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu; tham gia thực hiện thành công Đề án đổi mới phương thức tuyển sinh sau đại học theo hướng đánh giá năng lực…
GS.TS Hoàng Văn Vân cho biết, trong năm học tới, Khoa tiếp tục đảm bảo và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo; đảm bảo quy mô, cơ cấu hợp lý đối với các bậc học, loại hình đào tạo; phát triển và đổi mới chương trình và quản lý đào tạo.Trong NCKH, Khoa khuyến khích các cán bộ, học viên cao học tham gia các công trình khoa học trong nước và quốc tế, đặt ra mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về KHCN và triển khai nghiên cứu cho cán bộ và học viên cao học. Đồng chí Hoàng Văn Vân cũng cho biết, Khoa sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cán bộ quản lý; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Khoa SĐH thành Viện đào tạo liên ngành. Khoa SĐH cũng thực hiện nghiêm túc 3 công khai: tự đánh giá bài giảng, hoạt động của giảng viên, lấy ý kiến phản hồi từ người học.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật mà Khoa SĐH đạt được trong năm học qua. Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng yêu cầu Khoa SĐH tích cực hoàn thiện đề án phát triển sắp tới và tích cực tìm hướng trong lĩnh vực liên kết đào tạo quốc tế. Đặc biệt, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề nghị Khoa chú trọng vào công tác vận hành tốt chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu cũng như chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyển sinh thạc sĩ Khoa học bền vững.
Ngoài ra, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng chỉ đạo Khoa trong thời gian tới tiếp tục tiến hành tăng cường kỷ cương, đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học; chuẩn bị đề án mở các ngành, chuyên ngành mới; tiếp tục điều chỉnh mô hình về tổ chức, quản lý, điều hành cho phù hợp hơn với điều kiện phát triển thực tiễn.
 

 Sinh Vũ - Ảnh: Hữu Nghĩa - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   |