Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
Nằm trong khuôn khổ Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (gọi tắt là Chương trình Tây Bắc), ngày 3 và 4/7/2014, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” và Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Bắc Kạn.

Trung du và miền núi Bắc bộ là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển to lớn, song cũng là vùng còn nhiều khó khăn, đang dối diện với rất nhiều thách thức trong thực tiễn phát triển. Đứng trước thực tế đó, Đảng và Nhà nước đã luôn dành cho vùng Tây Bắc sự quan tâm đặc biệt và toàn diện. Cùng với nhiều chương trình mục tiêu, các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội – văn hoá – giáo dục dành cho Tây Bắc, ngày 28/6/2013, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 1746/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình Tây Bắc. Chương trình được giao cho ĐHQGHN làm cơ quan chủ trì, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN được cử làm Chủ nhiệm chương trình.
Chương trình Tây Bắc là sự cụ thể hoá chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước: coi KH&CN là quốc sách hàng đầu, nhằm phát huy cao độ nguồn lực trí tuệ, tạo đà cho sự phát triển kinh tế tri thức ở vùng Tây Bắc, thông qua các vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển của vùng và của từng địa phương, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, phát huy các lợi thế, các nguồn lực và tiềm năng, tạo đà cho việc nâng cao mức tăng trưởng chung của vùng và đưa lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn Tây Bắc, góp phần đảm bảo quốc phòng – an ninh.
Chương trình Tây Bắc nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ KH&CN và các bộ, ngành trung ương và nhất là sự hợp tác vô cùng quý báu của tất cả các địa phương trong vùng. Tại buổi làm việc với ĐHQGHN và các bộ, ngành có liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã quán triệt nguyên tắc, phương châm chỉ đạo của Chương trình đó là thiết thực, khả thi, hiệu quả và bền vững, đảm bảo các sản phẩm KH&CN của Chương trình đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của các địa phương và góp phần cụ thể vào việc giải quyết các vấn đề của địa phương.
Trong thời gian vừa qua, ĐHQGHN và Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc đã có một số hoạt động nhằm lấy ý kiến, tích hợp cao các yêu cầu, các đơn đặt hàng của các địa phương và các bộ, ngành vào quá trình xác định mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ cụ thể của Chương trình. Hội thảo này là cơ hội để ĐHQGHN tiếp tục giới thiệu mục tiêu, nội dung và các sản phẩm dự kiến của Chương trình Tây Bắc với các địa phương và các bộ, ngành. Đồng thời, ĐHQGHN, Ban Chủ nhiệm Chương trình mong muốn nhận được các trao đổi, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu và phương thức phối hợp tổ chức triển khai, chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu của Chương trình phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp phát triển bền vững ở các địa phương vùng Tây Bắc.
Một vài hình ảnh đẹp về tài nguyên thiên nhiên vùng Tây Bắc:

 

 

 

Tin bài liên quan trên website ĐHQGHN

 Việt Hương - Ảnh: Nguyễn Dĩnh Siêu - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   |