Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phòng thí nghiệm trọng điểm phải phát huy vai trò cốt lõi cho các sản phẩm khoa học công nghệ
Ngày 6/10/2017, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Phòng thí nghiệm (PTN) trọng điểm cấp ĐHQGHN.

Tham dự có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức; lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng; lãnh đạo các PTN trọng điểm cấp ĐHQGHN.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào  rà soát quá trình tổ chức thực hiện chủ trương phát triển PTN trọng điểm cấp ĐHQGHN; rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các PTN này; tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hoạt động của các PTN trọng điểm để phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ.

Trong thời gian vừa qua, ĐHQGHN đã xây dựng các hướng dẫn cụ thể để đơn vị và PTN trọng điểm thực hiện hoàn thiện về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất và định hướng nghiên cứu qua mỗi giai đoạn. Để đảm bảo các PTN trọng điểm hoạt động theo mục tiêu và quan điểm phát triển đề ra, ĐHQGHN đã xét duyệt và thực hiện đầu tư theo thứ tự ưu tiên cho các PTN ngay sau khi hệ thống quy hoạch các PTN trọng điểm ở ĐHQGHN được phê duyệt. Đồng thời, ĐHQGHN cũng hỗ trợ về kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; hỗ trợ kết nối để phát triển các nhiệm vụ KHCN.

Tính đến tháng 9/2017, các PTN trọng điểm đã thực hiện được 48 bài báo quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus, 08 sách chuyên khảo, đăng ký được 8 sáng chế/giải pháp hữu ích. Số lượng sản phẩm KH&CN được hình thành là 28 sản phẩm. Thông qua hoạt động KH&CN của các PTN trọng điểm, các hoạt động hợp tác quốc tế, doanh nghiệp và địa phương cũng được hình thành, phát triển mới, một số đối tác mới như: Đại học Rostock (CHLB Đức); Viện Nghiên cứu Forschungszentrum Juelich GmbH, Bộ công thương, Bộ Công an; Tập đoàn ToshiBa…

Tại buổi làm việc, những khó khăn, hạn chế của đơn vị và các PTN trọng điểm cùng được nêu ra như: công tác ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các PTN trọng điểm chậm so với kế hoạch; cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu còn thiếu thốn; các PTN chưa chủ động thu hút được nguồn tài trợ trang thiết bị phục vụ nghiên cứu từ các đối tác hợp tác trong và ngoài nước; khó khăn trong việc thu hút các nhà khoa học trình độ cao về làm việc.

Nhằm phát huy được vai trò là đơn vị trọng điểm và nòng cột trong nhiệm vụ dẫn dắt hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu, cần xây dựng chương trình phát triển hệ thống PTN trọng điểm của ĐHQGHN với lộ trình, chiến lược cụ thể.

Trong thời gian tới, tiến hành rà soát cơ sở vật chất, hạ tầng của 8 PTN trọng điểm, liệt kê những khó khăn, vướng mắc và báo cáo ĐHQGHN để có hướng giải quyết cụ thể. ĐHQGHN sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính, nguồn lực cho sự phát triển của các PTN trọng điểm. Giám đốc chỉ đạo, cần xây dựng cơ chế chính sách quản lý thông minh, tránh việc hành chính hóa; hoạt động nghiên cứu phải phù hợp với chiến lược KHCN của đơn vị cũng như phục vụ hiệu quả cho nâng cao chất lượng đào tạo.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng có những chỉ đạo cụ thể về vấn đề cơ chế, nhân lực, tài chính, tổ chức… cho các đơn vị liên quan.

 Minh Khuê - Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |