Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-OMS: Hướng đến chuẩn hóa và kết nối dữ liệu khoa học
Mới đây, ĐHQGHN cho ra mắt bản thử nghiệm Hệ thống quản lý đề tài trực tuyến https://oms.vnu.edu.vn (gọi tắt là VNU-OMS). ĐHQGHN có lẽ là một trong những cở sở giáo dục đại học Việt Nam tiên phong trong việc chuẩn hóa dữ liệu khoa học và hướng đến những kết nối mở.

TS Phạm Đức Anh – Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN chia sẻ, chủ trương xây dựng phần mềm VNU-OMS nằm trong kế hoạch tổng thể của ĐHQGHN về xây dựng kiến trúc đại học số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản trị, điều hành. Việc này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trong bối cảnh hiện nay. Ứng dụng phần mềm trong hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cho phép lược bỏ được những thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm thiểu chi phí xã hội, đồng thời mang đến những thuận tiện và hiệu quả trong quản trị, điều hành, ...

Phó Trưởng ban Phạm Đức Anh cũng cho rằng, việc thay đổi phương thức quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ từ cách truyền thống sang online là xu thế tất yếu và rất cần thiết hiện nay. Một số trường ĐH và nhiều tổ chức khoa học và công nghệ ở Việt Nam đã thực hiện phương thức này. Đối với ĐHQGHN, việc triển khai phương thức quản lý online ban đầu có thể gây ra những trở ngại nhất định, cho cả những người làm công tác quản lý và nhà khoa học, chủ yếu là do thói quen. TS. Phạm Đức Anh tin tưởng, tất cả sẽ sớm quen với VNU-OMS và nhận thấy hiệu quả rõ rệt của phương thức quản lý này.

VNU-OMS cho phép các nhà khoa học có thể đăng kí đề tài của ĐHQGHN trực tuyến và đơn giản. PGS.TS Lê Sỹ Vinh - Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, một trong các đồng tác giả của phần mềm này khẳng định, hệ thống VNU-OMS của ĐHQGHN được xây dựng dựa trên nền tảng được chia sẻ của hệ thống OMS của Quỹ Nafosted. Vì thế, các nhà khoa học đã tham gia các đề tài của Quỹ này đã sử dụng quen thuộc, không có gì khó khăn. Các quĩ khoa học và công nghệ của nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng hệ thống quản lý kiểu này.

Là nhà khoa học đã có nhiều công bố quốc tế, PGS.TS Lê Sỹ Vinh nhận định, VNU–OMS là một bước tiến rất tốt về chuyển đổi số và quản lý khoa học công nghệ của ĐHQGHN. Hệ thống giúp giảm tải giấy tờ, minh bạch trong đăng kí và nộp hồ sơ, giảm thiểu thụ tục hành chính. Điều đặc biệt quan trọng là VNU - OMS hướng đến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học.

Để đăng kí chủ trì hoặc tham gia một đề tài của ĐHQGHN, nhà khoa học cần tiến hành các bước chính sau:

- Đăng kí tài khoản trên hệ thống

- Khai lý lịch khoa học

- Đăng kí đề tài

- Nộp các báo cáo (giữa kì, cuối kì) khi đề tài được phê duyệt.

Bên cạnh đó, hệ thống VNU-OMS cũng cho phép các nhà khoa học tham gia phản biện các đề tài một cách đơn giản và trực tuyến.

ThS. Đặng Quang Tuyến - Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, ĐHQGHN, một trong những đồng tác giả thì bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ khoa học tham gia sử dụng VNU-OMS để nhóm tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống này. Bên cạnh việc chuẩn hóa dữ liệu khoa học thì VNU-OMS còn hướng đến sự đồng bộ, lưu giữ, tra cứu và kết nối dữ liệu trong và ngoài ĐHQGHN. Hiện tại, các nhà khoa học đã khai báo trường thông tin khoa học công nghệ ở các phần mềm khác nhau nhưng việc kết nối dữ liệu còn bỏ ngỏ, khiến các thông tin còn rời rạc, chưa có tính hệ thống, VNU-OMS sẽ khắc phục các khiếm khuyết đó. Cùng với những hoạch định chung của ĐHQGHN về công nghệ thông tin, với những tiện ích mà VNU-OMS mang lại, nhà khoa học sẽ “nhàn” hơn về thủ tục hành chính, chuyên tâm vào nghiên cứu.

VNU-OMS là một trong nhiều sản phẩm, góp phần xây dựng một đại học số trong tương lai.

>>> Các tin bài liên quan:

- ĐHQGHN – Vmap là một trụ cột của Đề án Chính phủ “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”

- Thư viện số tài liệu nội sinh của ĐHQGHN xếp hạng 170 các đại học - học viện thế giới

- Từng bước xây dựng một đại học thông minh, số hóa và trách nhiệm xã hội

- Hướng đến tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện

- Khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”

- Phát triển Tri thức Việt số hóa hỗ trợ giáo dục và đổi mới sáng tạo

- ĐHQGHN đóng góp nhiều dữ liệu, ứng dụng cho Hệ tri thức Việt số hóa

 Đỗ Ngọc Diệp - VNUMedia
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   |