Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ban Quản lý các dự án - mắt xích quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo của ĐHQGHN
Đó là nhận định của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021của Ban Quản lý Dự án ĐHQGHN (BQLCDA) được tổ chức vào ngày 08/01/2021.

 

Giám đốc BQLCDA Nguyễn Hồng Dương  phát biểu khai mạc hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm 2020

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giám đốc Ban QLCDA Lê Văn Chiều trình bày báo cáo tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Về công tác quản lý, phát triển dự án và kế hoạch tài chính, trong năm 2020, BQLCDA đã thực hiện 15 dự án và 1 nhiệm vụ, bao gồm các dự án phục vụ cho 15 đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN. Việc triển khai các dự án và gói thầu thuộc 15 dự án này đã được thực hiện kịp thời, phục vụ công tác đổi mới giảng dạy, tăng cường năng lực cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN, góp phần vào việc hoàn thành Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Năm 2020, BQLCDA tập trung xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học số hóa theo định hướng nghiên cứu” với nội dung đầu tư chủ yếu là xây dựng kiến trúc đại học số áp dụng trong ĐHQGHN bên cạnh việc đầu tư tăng cường hạ tầng phần cứng cho Trung tâm dữ liệu, xây dựng Trục tích hợp - Kho dữ liệu làm cơ sở và nền tảng cho việc thực hiện được 4 nội dung đầu tiên về hạ tầng và phần mềm dùng chung. Dự án cơ bản đã hoàn thành được 4 hạng mục và mở mới 2 hạng mục năm 2020 theo kế hoạch là những bước khởi đầu thuận lợi cho công cuộc số hóa và chuyển đổi số của ĐHQGHN góp phần hoàn thành Chiến lược phát triển của ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu. Dự án Đầu tư trang thiết bị nội thất, hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và học liệu cho tòa nhà HT1 phục vụ giảng dạy, đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại Hòa Lạc. Dự án Đầu tư nâng cấp các phòng thí nghiệm chuyên đề phục vụ đào tạo về khoa học cơ bản tại ĐHQGHN. Cũng trong năm 2020, Ban QLCDA thực hiện điều chỉnh 08 dự án, trong đó 04 dự án điều chỉnh để tiếp tục triển khai và đóng trong năm 2020; 04 dự án điều chỉnh để kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021.

Hội nghị cũng nhìn nhận những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại và hạn chế của đơn vị trong năm 2020.

Căn cứ vào Chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Ban QLCDA đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2021. Cụ thể, BQLCDA sẽ hoàn thành công tác triển khai, quản lý hiệu quả và đúng tiến độ dự án đã được ĐHQGHN phê duyệt; đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu về an toàn an ninh mạng ở ĐHQGHN; xây dựng phòng thí nghiệm chuyên đề cho một số ngành đào tạo mới; tăng cường năng lực hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thi tuyển sinh đại học giai đoạn 2021-2025; tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển Toán ứng dụng và Khoa học dữ liệu trong thời kỳ chuyển đổi số của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; tăng cường năng lực nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm sinh học vi sinh vật phục vụ phát triển lĩnh vực y dược và nông nghiệp xanh; tăng cường năng lực hạ tầng trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và giảng dạy cho một số khoa, viện thuộc ĐHQGHN.

Tại hội nghị các cán bộ, viên chức đã có nhiều góp ý để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

Đại diện Lãnh đạo các Ban chức năng: Kế hoạch Tài chính, Xây dựng, Khoa học Công nghệ của ĐQHGHN cũng đã đưa ra các giải pháp để BQLDA phát triển nhanh, chính xác hơn trong thời gian tới.

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao các thành tích mà BQLCDA đã đạt được trong năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải ghi nhận và đánh giá cao những dự án mà Ban QLCDA đã thực hiện, góp phần rất lớn vào công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Nguyền Hoàng Hải chỉ đạo, trong năm 2021, Ban QLCDA cần triển khai đầu tư có hiệu quả các dự án của kế hoạch 2021, phối hợp với các ban chức năng để kiểm tra hiệu quả dự án sau đầu tư, xây dựng kế hoạch trung hạn, đẩy mạnh dự án do World Bank tài trợ, thu hút đội ngũ cộng tác viên là nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ mang tính khoa học.

 Tiến Thành
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   | 495   | 496   |