Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ IV Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường ĐHKHXH&NV nhiệm kỳ 2004 - 2009
Phiên họp được tổ chức ngày 20/1/2007 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng.

Các đại biểu đã thảo luận về các nội dung chính: kế hoạch chiến lược phát triển trường đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; xây dựng các ngành/chuyên ngành đào tạo đạt trình độ quốc tế; báo cáo hoạt động của các trung tâm và công tác quản lý hoạt động của các trung tâm; thành lập một số trung tâm mới.

Hội đồng đã thông qua đề cương chiến lược phát triển trường đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Theo đó, sứ mệnh của Trường ĐHKHXH&NV là “trung tâm hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực đào tạo đại học, trên đại học và nghiên cứu về các khoa học xã hội và nhân văn, phấn đấu tiến kịp trình độ các đại học tiên tiến trong khu vực và quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thiết thực góp phần phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô”. Mục tiêu đến năm 2020 là “phấn đấu xây dựng trường thành một đại học định hướng nghiên cứu đa ngành về khoa học xã hội và nhân văn ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực châu Á, trong đó có một số lĩnh vực và ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế...”. Tuy nhiên, một số ý kiến đã lưu ý Nhà trường cần xác định mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển đến năm 2020 trên cơ sở phân tích sâu sắc bối cảnh quốc tế, chủ trương và kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như thực trạng của trường; cần cụ thể hoá hơn lộ trình và giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên...

Về định hướng xây dựng các chuyên ngành đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế, các ý kiến cho rằng việc xác định các ngành, chuyên ngành đào tạo này cần tính toán và lựa chọn trên trên các tiêu chí: tiềm năng của các đơn vị, nhu cầu xã hội, các nguồn lực khác của nhà trường. Nhà trường sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện quy trình lựa chọn và đào tạo trên cơ sở: các đơn vị chuẩn bị đề án, Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường tư vấn để Hiệu trưởng ra quyết định giao nhiệm vụ.

Về hoạt động của các trung tâm, Nhà trường sẽ tạo điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, quan hệ quốc tế thuận lợi để các trung tâm hoạt động. Tuy nhiên, cần phải nâng cao hơn nữa vai trò hoạt động của các trung tâm nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Nếu sau 3 năm, trung tâm nào hoạt động không có hiệu quả thì Nhà trường sẽ giải thể. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý các trung tâm về con dấu, tài chính.

Cũng tại phiên họp này, Hội đồng đã thông qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích chính sách trực thuộc trường. Chức năng và các hoạt động chính của Trung tâm là: thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo đặt hàng nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, các công tác tư vấn chính sách về khoa học và đào tạo của Nhà trường và ĐHQGHN; phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các dự án liên quan đến nghiên cứu và phân tích chính sách; tổ chức các hoạt động đào tạo về những vấn đề liên quan đến chính sách; tư vấn chính sách cho các cấp, ngành, địa phương, các cá nhân, tổ chức; tổ chức các toạ đàm, hội thảo nhằm phát triển những vấn đề lý luận và thực tiến của chính sách, các kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả chính sách.

Hội đồng nhất trí giao Bộ môn Tôn giáo học thuộc khoa Triết học chuẩn bị đề án và nhân lực để thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo.

 Lê Hà Thắng - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :