Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phải nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ học sinh, sinh viên nội trú!
Ông Đào Văn Hải - Phó giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên ĐHQGHN đã nhấn mạnh điều đó trong báo cáo "Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007, phương hướng năm học 2007-2008 và báo cáo về công tác tài chính" trình bày tại hội nghị cán bộ công chức của Trung tâm diễn ra ngày 27/11/2007.

Tổng kết công tác năm học 2006-2007, Trung tâm đã nâng cao được chất lượng phục vụ điều kiện ăn ở cho sinh viên đi đôi với việc thực hiện chính sách đối với những sinh viên nghèo, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa cần có chỗ ở tại ký túc xá. Đến nay đã có 80% phòng ở được cải tạo, nâng cấp; 100% các phòng ở sinh viên được nối mạng internet và lắp điện thoại cố định. Về việc thực hiện Dự án xây dựng nhà ở sinh viên tại Hòa Lạc tuy còn chậm so với yêu cầu, song Dự án QGHN 05 của Trung tâm được ĐHQGHN đánh giá là dự án có tiến độ triển khai nhanh nhất trong tất cả các dự án thành phần. Trong năm học 2007-2008 này, Trung tâm sẽ tập trung vào thực hiện có hiệu quả toàn diện ở cả 6 nhiệm vụ trong tâm gồm: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác học sinh sinh viên; Công tác quản lý, tổ chức cán bộ; Công tác tài chính, xây dựng cơ sở vật chất; Hoạt động dịch vụ nâng cao đời sống cán bộ và Công tác kiểm tra, thanh tra.

Báo cáo tổng kết của Phó giám đốc Trung tâm Đào Văn Hải

Với khẩu hiệu hành động là “Xây dựng, hoàn thiện mô hình quản lý sinh viên theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học sinh sinh viên và sự phát triển của ĐHQGHN trong quá trình hội nhập”, toàn thể cán bộ công chức tham dự hội nghị đã nhất trí với 5 giải pháp do lãnh đạo Trung tâm Nội trú sinh viên đưa ra...

Sau khi nghe một số tham luận của cán bộ và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005 - 2007 của Ban thanh tra Nhân dân, các đại biểu đã tiến hành đề cử và bầu ra Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2007 - 2009. Cũng tại hội nghị này, tập thể Trung tâm Nội trú sinh viên ĐHQGHN đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước, 3 cá nhân trong Trung tâm đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 35 cán bộ được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo Trung tâm cũng trao bằng khen, danh hiệu thi đua, giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân khác trong Trung tâm.

Phó giám đốc ĐHQGHN - TS. Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm

 Trương Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |