Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN năm 2007
Ngày 31/1/2008, Cơ quan ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và bàn kế hoạch công tác năm 2008.

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Trần Kim Đỉnh – Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN đã tới dự hội nghị.

PGS.TS Phạm Trọng Quát – Thủ trưởng Cơ quan ĐHQGHN, TS. Vũ Đình Giáp – Bí thư Đảng ủy Cơ quan và TS. Vũ Viết bình – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thị Hoài – chuyên viên Ban Đào tạo và đồng chí Nguyễn Quang Huy – chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính làm thư ký.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại hội nghị

Thay mặt cho lãnh đạo Cơ quan ĐHQGHN, TS. Vũ Đình Giáp – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chánh Văn phòng ĐHQGHN đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và kế hoạch công tác của năm 2008. Năm 2007 là năm bản lề ĐHQGHN thực hiện lộ trình đến năm 2010 ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, năm diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển của ĐHQGHN, hơn 100 cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN đã phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy mọi nguồn lực đặc biệt là trí tuệ, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu trên tất cả các mặt hoạt động. Các cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN đã đồng thời làm tốt công tác tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo ĐHQGHN quản lý và tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, Cơ quan ĐHQGHN đã chủ động nắm bắt kịp thời và triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN; công tác quản lý và điều hành ở Cơ quan tiếp tục được đổi mới; đời sống cán bộ công chức từng bước được nâng cao,…

Đoàn Thư ký hội nghị

Đoàn Chủ tịch hội nghị

Năm 2008, Cơ quan ĐHQGHN chủ động và sớm hoạch định các chương trình công tác trong từng lĩnh vực hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời hạn hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007 – 2008; tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước ở ĐHQGHN; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo, xử lý thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo quản lý và điều hành; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học của cán bộ viên chức,…

TS. Vũ Đình Giáp trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Các cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN đã nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Trần Trí Trung – Trưởng ban trình bày và tình hình thu - chi của Ban phúc lợi Cơ quan ĐHQGHN do TS. Vũ Viết Bình – Trưởng ban báo cáo.

Tại phần thảo luận của hội nghị, một số cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN đã đóng góp một số ý kiến về việc nâng cao đời sống cán bộ và công tác quản lý một số nguồn thu của Cơ quan ĐHQGHN. Cán bộ viên chức Cơ quan đã biểu quyết thông qua một số nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan ĐHQGHN với sự tán thành cao. 100% cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN đã thông qua Nghị quyết hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN TS. Vũ Viết Bình

Trưởng ban Thanh tra nhân dân         Cơ quan ĐHQGHN ThS. Trần Trí Trung

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của tập thể cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN đã đạt được trong năm 2007 vừa qua. GS. Mai Trọng Nhuận đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm 2008, ĐHQGHN nói chung trong đó Cơ quan ĐHQGHN sẽ là đơn vị tiên phong thực hiện phương châm “đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phối hợp và nâng cao thu nhập cho cán bộ”. Thời gian tới, ĐHQGHN quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, triển khai có hiệu quả một số chương trình đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế và nâng cao mức thu nhập chính đáng cho cán bộ viên chức,... Nhân dịp xuân mới 2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã chúc toàn thể cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN một năm mới sức khỏe, sáng tạo và thành công.

 Tin & ảnh: Đỗ Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   |