Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Ngày 25/4/2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) GS.TS Mai Trọng Nhuận làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) về một số đề xuất của nhà trường. Cùng chủ trì buổi làm việc với Giám đốc có các Phó Giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát, GS.TSKH Vũ Minh Giang.

Tham gia buổi làm việc của Giám đốc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Đào tạo, Khoa học - Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Chính trị - Công tác Học sinh Sinh viên, Tổ chức Cán bộ.

Tham dự trao đổi về đề xuất của Trường Đại học KHXH&NV mở ngành đào tạo cử nhân tiếng Anh chuyên ngành, cử nhân tiếng Trung chuyên ngành có Phó Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Hoà và Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ TS. Vũ Quốc Thái.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các báo cáo đề xuất của Trường Đại học KHXH&NV, các ý kiến trao đổi của các đại biểu, Giám đốc ĐHQGHN đã kết luận và chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Nhiệm vụ có tính chiến lược chung về đào tạo ở ĐHQGHN là: đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp ở ĐHQGHN giỏi chuyên môn và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu chuyên môn, trước hết đối với các chương trình đào tạo quốc tế, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết quốc tế, chương trình tài năng chất lượng cao, sinh viên khá, giỏi khối các ngành.

Ban Đào tạo phối hợp với các ban chức năng liên quan và các đơn vị khác xây dựng và tổ chức thực hiện dự án "Nâng cao trình độ và năng lực ngoại ngữ cho người học ở ĐHQGHN" bắt đầu từ năm học mới 2008 - 2009 theo thứ tự ưu tiên các chương trình đào tạo nói trên.

2. Tăng cường sự phối hợp, liên thông liên kết, phát huy và khai thác tối đa tính liên ngành, đa ngành của ĐHQGHN cũng như các thế mạnh đặc thù, thương hiệu của từng đơn vị ở ĐHQGHN để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính độc đáo có sức cạnh tranh cao về đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và phục vụ xã hội.

3. Về đề xuất đề án (sơ thảo) mở ngành đào tạo cử nhân tiếng Anh chuyên ngành và cử nhân tiếng Trung chuyên ngành:

3.1. ĐHQGHN đánh giá cao sáng kiến, đề xuất của Trường Đại học KHXH&NV về vấn đề này.

3.2. Đào tạo cử nhân ngoại ngữ (trước mắt là tiếng Anh, tiếng Trung) chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy (giáo viên), phiên dịch là rất cần thiết và là thế mạnh của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị nói riêng.

3.3. Cần nghiên cứu hoàn thiện và mở rộng đề án đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành theo một số phương án sau đây:

a) Bổ sung các kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành, kiến thức chuyên môn (ngoài ngoại ngữ) vào chương trình cử nhân ngoại ngữ (định hướng phiên dịch) hoặc cử nhân sư phạm ngoại ngữ (định hướng giáo viên ngoại ngữ chuyên ngành) của Trường Đại học Ngoại ngữ, tức là bổ sung các chuyên ngành vào khung chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ, ví dụ: tiếng Anh chuyên ngành khối KHXH&NV, khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, luật ...

b) Mở rộng và hoàn thiện đề án do Trường Đại học KHXH&NV đề xuất theo hướng hoàn thiện các khối kiến thức cơ bản chung nhóm ngành, cơ sở ngành, chuyên ngành đáp ứng yêu cầu giảng dạy hoặc phiên dịch ngoại ngữ trong từng ngành chuyên môn tương ứng (khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, luật v.v).

3.4. Trên cơ sở mở rộng và hoàn thiện đề án đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành, nghiên cứu phân công tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo nguyên tắc đã nói ở kết luận 2, kết hợp chặt chẽ giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và các đơn vị khác thông qua quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành theo mô hình liên thông, liên kết giữa các đơn vị, cơ sở đào tạo thuộc ĐHQGHN.

3.5. PGĐ Vũ Minh Giang chỉ đạo các ban chức năng, Trường Đại học KHXH & NV, Trường Đại học Ngoại ngữ, các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ nói trên, phấn đấu để ban hành chương trình đào tạo trước 30/8/2008 và có thể tổ chức đào tạo sớm nhất từ năm học 2009 - 2010.

4. Về đề xuất đề án xây dựng Trung tâm Báo chí - Truyền thông:

4.1. Việc thành lập Trung tâm Báo chí - Truyền thông là cần thiết, do Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV quyết định.

4.2. Khi thành lập cần chú ý một số vấn đề sau:

a) Đảm bảo hiệu quả trực tiếp phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ chất xám độc đáo, có sức cạnh tranh cao nhằm thu hút được thêm nguồn lực bên ngoài để tự phát triển bền vững về sau.

b) Không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị hiện có của Trường Đại học KHXH&NV (Khoa Báo chí và Truyền thông v.v.) và các đơn vị khác thuộc ĐHQGHN (Trung tâm Multimedia Trường Đại học Ngoại ngữ, Phòng Cơ sở Học liệu Trung tâm Thông tin - Thư viện v.v.).

c) Đẩy mạnh được sự liên kết, hợp tác và phát huy thế mạnh của các đơn vị / bộ phận của Trường Đại học KHXH&NV và các đơn vị khác ở ĐHQGHN.

d) Tạo nên hình mẫu kết hợp giữa đơn vị đào tạo và đơn vị phục vụ đào tạo (trung tâm), kết hợp liên hoàn giữa các hoạt động đào tạo - nghiên cứu khoa học - dịch vụ - phục vụ.

e) Phù hợp với khả năng lớn nhất của Trường Đại học KHXH&NV và ĐHQGHN. Cần nghiên cứu phương án đề xuất của nhà trường cần có 1000 m2 diện tích làm việc của Trung tâm trong điều kiện chưa triển khai ngay việc cải tạo xây dựng nhà để xe.

f) Sau khi cân nhắc các khía cạnh vấn đề nêu trên, Trường Đại học KHXH&NV xây dựng thật tốt dự án đầu tư thích hợp từ nguồn ngân sách nhà nước để Ban Khoa học - Công nghệ và Ban Kế hoạch - Tài chính tổ chức thẩm định trình Giám đốc đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2009 sau khi có ý kiến đồng thuận của các Bộ, ngành liên quan.

g) Văn phòng, các ban chức năng và các đơn vị khác liên quan hỗ trợ Trường Đại học KHXH&NV xây dựng và phát triển Trung tâm nói trên.

5. Về đề xuất kế hoạch đầu tư cải tạo, xây dựng nhà để xe thành khu giảng đường đào tạo ngành, chuyên ngành trình độ quốc tế:

5.1. Trường Đại học KHXH&NV và các đơn vị khác của ĐHQGHN đều rất thiếu diện tích ở Hà Nội để làm giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện v.v. đặc biệt trong bối cảnh triển khai đào tạo chất lượng cao đạt trình độ quốc tế. Do đó, đề xuất của Trường Đại học KHXH&NV về các phương án mở rộng diện tích nhằm các mục đích này là rất đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên. đề xuất nêu trên của Trường Đại học KHXH&NV liên quan đến chủ trương của Đảng, các chế định chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước, do đó cần được nghiên cứu để triển khai cho phù hợp.

5.2. Từ năm 2001 đến nay, Trường Đại học KHXH&NV đã được đầu tư nâng cấp một số công trình với tổng diện tích mới hơn 4.700 m2 với kinh phí được ĐHQGHN cấp 7,15 tỷ đồng, hiện đang tiếp tục đầu tư, cải tạo nhà Internet với diện tích bổ sung 520 m2 với kinh phí 1,25 tỷ đồng.

Kế hoạch cải tạo nhà để xe thành toà nhà 8 tầng nếu được triển khai sẽ hoàn thành vào năm 2011 với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng, trong khi đó kế hoạch di chuyển nhà trường đến cơ sở mới ở Hoà Lạc vào năm 2015. Hơn nữa, đề xuất nêu trên chưa nêu cụ thể nguồn kinh phí được huy động, nếu phải dùng nguồn vốn vay cũng chưa nêu phương án thu hồi, trả nợ. Việc đầu tư này ở Trường Đại học KHXH&NV trong điều kiện ĐHQGHN không được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản ở Hà Nội mà phải sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên là trái với Luật Ngân sách.

5.3. Đề nghị Trường Đại học KHXH&NV nghiên cứu phương án khác khả thi, phù hợp với Chỉ thị của Ban Bí thư về việc ĐHQGHN không được xây dựng mới ở khu vực Hà Nội, Luật Ngân sách và các quy định khác của Đảng và Nhà nước. Nhà trường nghiên cứu khả năng liên kết với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để tìm giải pháp hợp lý, có thể tham khảo nghiên cứu mô hình xây dựng nhà cao tầng mới của một số trường đại học khác để giải quyết vấn đề này.

5.4. Trong khi chưa có phương án cải tạo được các cấp có thẩm quyền cho phép, Trường Đại học KHXH&NV nghiên cứu bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất hiện có để có diện tích tối thiểu cần thiết cho triển khai đề án "Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế" (đề án 16 + 23).

Trân trọng thông báo và đề nghị Trường Đại học KHXH&NV, Trường Đại học Ngoại ngữ, Văn phòng, các Ban chức năng và đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các kết luận của Giám đốc.

 TL. Giám đốc
Chánh Văn phòng
(đã ký)
TS. Vũ Đình Giáp - (Công văn số 1578/VP)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |