Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
5 tập thể và 17 cá nhân của ĐHQGHN được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 21/5/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 595/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 17 cá nhân của Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, danh sách các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: 

 

5 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

 1. Bộ môn Văn học Phương Tây, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
 2. Bộ môn Lý thuyết tiếng, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ,
 3. Bộ môn Thực hành tiếng 4, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ,
 4. Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
 5. Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

17 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

 1. PGS.TS Đào Văn Dũng, Phó chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
 2. ThS. Phạm Minh Hiền, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ,
 3. PGS.TS Phạm Gia Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
 4. ThS. Nguyễn Văn Mạo, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
 5. TS. Dương Thị Nụ, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ,
 6. ThS. Trần Thị Ngọc Oanh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ
 7. PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
 8. PGS.TS Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
 9. TS. Lê Thế Quế, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
 10. Bà Lã Thị Suất, Phó trưởng phòng Quản trị - Bảo vệ, Trường Đại học Ngoại ngữ,
 11. Ông Trần Nhật Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên,
 12. PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang, Trưởng Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
 13. Bà Phạm Thị Ngân Trinh, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
 14. ThS. Phan Thị Hoàng Yến, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ,  Trường Đại học Ngoại ngữ,
 15. ThS.Đỗ Thanh Sơn, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
 16. PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 17. GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 Thanh Tâm - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   |