Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc ĐHQGHN
Ngày 03/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở nâng cấp Khoa Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Giáo dục là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việc thành lập Trường Đại học Giáo dục đã nâng tổng số trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN lên 6 trường gồm: ĐHKH Tự nhiên, ĐHKH Xã hội và Nhân văn, ĐH ngoại ngữ, ĐH công nghệ, ĐH Kinh tế và ĐH Giáo dục.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong một lần về thăm và làm việc với Khoa Sư phạm nay là Trường Đại học Giáo dục, 09/11/2007.

>>> Tin liên quan:

 Diệp Anh. Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   |