Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin-Thư viện năm học 2009-2010
Hội nghị diễn ra ngày 30/10/2009 với sự tham dự của Phó giám đốc ĐHQGHN - TS. Phạm Quang Hưng cùng lãnh đạo một số Ban chức năng, đơn vị thành viên ĐHQGHN.

Sau báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009, TS. Nguyễn Huy Chương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, thu chi tài chính, công tác phúc lợi của Trung tâm trong năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Phạm Quang Hưng đã đánh giá cao tập thể Trung tâm trong năm học vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, kinh phí, diện tích, vấn đề bổ sung các nguồn tài liệu đặc biệt là tài liệu về chuyên ngành… nhưng đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Giám đốc ĐHQGHN giao.

Phó giám đốc cũng bày tỏ mong muốn rằng, trong năm học 2009-2010, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đạt ra. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về phẩm chất đạo đức cũng như năng lực chuyên môn, đặc biệt là đối với cán bộ làm công tác quản lý. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ bám sát chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế 16 + 23 cũng như các chương trình dự án khác của ĐHQGHN liên quan đến công tác thông tin-thư viện; đảm bảo bổ sung đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo, tra cứu cho mỗi môn học.

Các đại biểu dự hội nghị đã thông quan Dự thảo Nghị quyết Hội nghị với 100% ý kiến tán thành, bầu Ban Thanh tra nhân dân và giao cho Ban Giám đốc tiếp thu ý kiến đống góp của cán bộ viên chức để hoàn chỉnh Nghị quyết Hội nghị.

 Danh Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |