Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày 05/7/2010 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định đổi tên Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục trực thuộc ĐHQGHN thành Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Việc đổi tên Trung tâm thành Viện nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục đã được ĐHQGHN xin ý kiến và được sự ủng hộ của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Theo quyết định, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục là tổ chức khoa học – công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục kế thừa và phát triển cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục tương xứng quy mô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>> Xem chi tiết các quyết định liên quan

 VNU Media - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   |