Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị điển hình tiên tiến Trường ĐHKHXH&NV lần thứ II
Hội nghị đã diễn ra sáng 13/7/2010 với sự tham gia của 221 đại biểu là những gương điển hình tiên tiến xuất sắc của Trường giai đoạn 2005-2010.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 cũng như biểu dương các gương mặt điển hình tiên tiến. GS. TSKH. Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết do PGS-TS Vũ Đức Nghiệu, Phó Hiệu trưởng trình bày từ năm 2005 - 2010, phong trào thi đua của Trường ĐHKLHXH&NV đã được đẩy mạnh và có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Công tác thi đua khen thưởng luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên trong quá trình hoạt động của Nhà trường theo hướng thiết thực, hiệu quả, rõ ràng - minh bạch, góp phần kích thích năng lực sáng tạo và nhiệt tình làm việc của đội ngũ cán bộ. Năm 2007, Nhà trường đã xây dựng quy định riêng về TĐ-KT trên cơ sở Luật thi đua khen thưởng và Quy định của ĐHQGHN về TĐ-KT. Trong hệ thống văn bản quản lý của Nhà trường đều có các mức thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác, giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ. Bên cạnh việc xét TĐ-KT định kỳ, Nhà trường còn có nhiều hình thức khen thưởng đột xuất về tinh thần và vật chất cho những cá nhân hoặc tập thể có thành tích xuất sắc và sáng tạo trong công việc được giao.

Giai đoạn 2005-2010, Nhà trường đã và đang triển khai tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước điển hình như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trọng giáo dục”; Phong trào thi đua thực hiện 6 chương trình hướng tới mục tiêu chuẩn hoá, hiện đại hoá các hoạt động của Trường ĐHKHKXH&NV giai đoạn 2003-2010; phong trào thi đua đổi mới toàn diện công tác đào tạo, chuyển nhanh và vững chắc việc đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ; phong trào thi đua đổi mới công tác NCKH, phấn đấu xây dựng nhà trường thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu ...

Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường liên tục được ĐHQGHN công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; được tặng Cờ thi đua ĐHQGHN năm 2009; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, Bằng khen của Bộ GD và Đào tạo năm 2009.

Trong giai đoạn 2010-2015, phong trào thi đua của Nhà trường sẽ tập trung vào một số nội dung chính:

Một là tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước;

Hai là tiếp tục triển khai trong thực tiễn Chủ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

Ba là đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thực hiện thành công mục tiêu do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXIV đề ra;

Bốn là các tổ chức quần chúng tiếp tục triển khai rộng rãi, mạnh mẽ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Công tác TĐ-KT cũng được xác định là phải đi vào thực chất, tránh hình thức, tràn lan, hướng vào việc xây dựng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS. TSKH. Vũ Minh Giang đã đánh giá cao những thành tích mà Trường ĐHKHKXH&NV đã đạt được, đồng thời chúc Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của mình, đó là các giá trị: tính tiên phong; tính sáng tạo; chất lượng cao; thống nhất trong đa dạng; trách nhiệm xã hội cao; phát triển bền vững.

GS. TSKH. Vũ Minh Giang đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Nhà trường vì có thành tích là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Giáo dục năm học 2008-2009.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   |