Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sáng nay 12/11, khai mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng
Hôm nay, ngày 12/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ðại hội diễn ra từ ngày 12 -19/1, có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X; bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011- 2015).

1.377 đại biểu đại diện gần 3,7 triệu đảng viên đang sinh hoạt ở gần 57 nghìn tổ chức cơ sở đảng về dự Ðại hội. Trong số đại biểu dự Ðại hội XI của Ðảng, có 150 đại biểu là nữ (10,89%); 167 đại biểu là người dân tộc thiểu số (12,13%); 1.374 đại biểu có trình độ trung học phổ thông (99,78%); 921 đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học (66,88%); 429 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (31,16%).

Sáng qua, 11/1, Ðại hội lần thứ XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị để bầu Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua các Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Ðại hội.

 PV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   |