Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kết luận và kiến nghị đầu tư

PHẦN 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

 

ĐHQGHN là nơi đầu tiên trong cả nư­ớc tổ chức đào tạo cử nhân khoa học tài năng, thu hút được nhiều sinh viên giỏi, đã từng đoạt những giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Kết quả 8 năm đào tạo thí điểm cử nhân tài năng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cho thấy chất lư­ợng của hệ đào tạo này rất cao, được quốc tế thừa nhận: nhiều sinh viên được những đại học có uy tín trên thế giới tiếp nhận học chuyển tiếp và tiếp tục học giỏi ở nước ngoài. Từ năm học 2001 - 2002, các chương trình đào tạo cử nhân tài năng và cử nhân chất lượng cao được triển khai với quy mô lớn hơn ở hầu hết các ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao, ngành kinh tế - xã hội mũi nhọn tại các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQGHN.

         Như vậy, sau một thi gian thí điểm các chương trình đào tạo nguồn nhân lực tài năng (bậc đại học và sau đại học) của ĐHQGHN đã bước đầu khẳng định được uy tín, chất lượng và hiệu quả. Đây là cơ sở và tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng quy mô đào tạo nguồn nhân lực tài năng, trên cơ sở đó ĐHQGHN lựa chọn phát triển 19 ngành đào tạo đại học và 23 chuyên ngành đào tạo SĐH đạt trình độ quốc tế vào năm 2010.

          Với nguồn đầu tư có trọng điểm của Nhà nước cho Đề án này và sự nỗ lực không ngừng của ĐHQGHN, ĐHQGHN tin tưởng rằng Đề án sẽ được thực hiện thành công và góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển giáo dục đại học Việt Nam.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |