Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN thông báo tuyển viên chức
Trường ĐHKHTN tuyển một số vị trí công tác sau:

A- TUYỂN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC:

- Khoa Toán – Cơ - Tin học tuyển 05 giảng viên các chuyên ngành Giải tích, Toán học trong Sinh thái - Môi trường, Đại số - Tô pô - Hình học, Tin học, Xác suất - Thống kê (mỗi chuyên ngành 01 người).

- Khoa Vật lý tuyển 05 giảng viên cho các chuyên ngành Vật lý Lý thuyết, Tin học Vật lý, Vật lý Nhiệt độ thấp, Vật lý Vô tuyến, Vật lý ứng dụng (mỗi chuyên ngành 01 người).

- Khoa Hóa học tuyển 06 giảng viên các chuyên ngành Hóa Vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa dược, Hóa Môi trường, Công nghệ Hóa học (mỗi chuyên ngành 01 người).

- Khoa Sinh học tuyển 06 giảng viên các chuyên ngành: Hóa sinh, Sinh lý thực vật học, Vi sinh vật học, Động vật có xương sống, Tế bào học, Nhân chủng học (mỗi chuyên ngành 01 người).

- Khoa Địa chất tuyển 01 giảng viên chuyên ngành Địa kỹ thuật.

- Khoa Khí tượng - Thủy văn-Hải dương học tuyển 02 giảng viên chuyên ngành Khí tượng; tuyển 01 giảng viên chuyên ngành Thủy văn.

- Bộ môn Giáo dục Thể chất tuyển 01 giảng viên giáo dục thể chất.

- Bộ môn Ngoại ngữ tuyển 04 giảng viên tiếng Anh chuyên ngành.

Tiêu chuẩn tuyển: theo qui định của Đại học Quốc gia Hà Nội

(Xin mời bấm vào đây để download tiêu chuẩn)

B- TUYỂN NGHIÊN CỨU VIÊN VÀ KỸ THUẬT VIÊN:

- Khoa Vật lý tuyển 02 nghiên cứu viên các chuyên ngành Địa Vật lý, Vật lý Đại cương (mỗi chuyên ngành 01 người).

- Khoa Hóa học tuyển 06 nghiên cứu viên các chuyên ngành Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa Phân tích, Hóa Vật liệu, Hóa dược, Công nghệ hóa học (mỗi chuyên ngành 01 người); tuyển 03 kỹ thuật viên các chuyên ngành Hóa Phân tích, Hóa Vật liệu, Hóa Vô cơ (mỗi chuyên ngành 01 người).

- Khoa Sinh học tuyển 02 nghiên cứu viên các chuyên ngành Di truyền học, Động vật có xương sống (mỗi chuyên ngành tuyển 01 người); tuyển 01 kỹ thuật viên chuyên ngành Lý sinh.

- Khoa Địa chất tuyển 01 nghiên cứu viên chuyên ngành Địa kỹ thuật.

- Khoa Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học tuyển 01 nghiên cứu viên chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường nước.

Tiêu chuẩn tuyển: Những người dự tuyển vào ngạch nghiên cứu viên hoặc kỹ thuật viên phải có văn bằng đúng chuyên ngành cần tuyển và đáp ứng một trong các điều kiện sau: người dự tuyển nghiên cứu viên phải có bằng thạc sỹ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy xếp loại khá trở lên; người dự tuyển kỹ thuật viên phải có bằng tốt nghiệp đại học. Tuổi đời dưới 30.

C- TUYỂN CHUYÊN VIÊN VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG:

- Tuyển 04 chuyên viên làm việc tại Văn phòng Đoàn trường, Phòng Sau đại học, Khoa Vật lý và Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học (mỗi đơn vị tuyển 01 người)
- Tuyển 01 kỹ sư xây dựng làm việc tại Phòng Quản trị - Bảo vệ.
Tiêu chuẩn tuyển: Những người dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: có bằng thạc sỹ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chính qui xếp loại khá trở lên. Đối với chuyên viên làm công tác đoàn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác đoàn-hội. Đối với kỹ sư xây dựng có bằng tốt nghiệp đại học xây dựng hệ chính qui xếp loại khá trở lên, ưu tiên tuyển nam giới. Tuổi đời dưới 30.

D- TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:

Tuyển 01 kiến trúc sư làm việc tại Ban quản lý dự án xây dựng trường tại Hòa Lạc.
Tiêu chuẩn tuyển dụng: Tốt nghiệp đại học chính qui ngành Kiến trúc; sử dụng thành thạo Autocad và một số phần mềm chuyên dụng trong xây dựng; có ít nhất 7 năm công tác liên tục trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng; dưới 45 tuổi; ưu tiên tuyển nam giới.

E- HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1- Đơn xin tuyển dụng viên chức (viết tay);

2- Bản khai lý lịch xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc nơi công tác, có dán ảnh cỡ 4x6

3- Bản sao photocopy các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển (mang bản gốc để đối chiếu).

4- Bản sao Giấy khai sinh (mang bản gốc để đối chiếu);

5- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị 6 tháng (do y tế quận, huyện trở lên cấp).
Riêng đối với kiến trúc sư đăng ký tuyển làm việc tại Ban Quản lý dự án yêu cầu nộp thêm Bản kê khai chi tiết các dự án, các công trình mà ứng viên đã tham gia thực hiện, trong đó có ghi rõ tên chủ đầu tư, tên dự án, tên công trình, địa điểm, thời gian thực hiện và vai trò của ứng viên.

Mỗi người dự tuyển nộp 2 bộ hồ sơ tại Phòng Tổ chức Cán bộ, phòng 305 tầng 3 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hồ sơ nộp không trả lại.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 12/12/2007 đến hết ngày 19/12/2007 (trong giờ hành chính).

F- NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG:

Xét tuyển đối với người có bằng Tiến sỹ và người làm việc tại Ban quản lý dự án. Thi tuyển đối với các trường hợp có bằng Đại học hoặc bằng Thạc sỹ. Tổ chức thi vào cuối tháng 12/2007.

 Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :