Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Một tổ chức Đoàn tốt phải làm ra sản phẩm thật
Sáng 15/10/2010, Đoàn thanh niên ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên - Hội sinh viên ĐHQGHN. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS Mai Trọng Nhuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

Trong năm học 2009 – 2010, các cơ sở Đoàn trong ĐHQGHN đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên; tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảy mạnh các hoạt động hỗ, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên, hỗ trợ đoàn viên trong các hoạt động sáng tạo công nghệ…

Trong năm học 2010 – 2011, Đoàn ĐHQGHN đã xác định chủ đề “Làm chủ kiến thức – Hướng tới tương lai”, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị tư tưởng Tập trung xây dựng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên, sinh viên học tập và làm theo lời Bác; Củng cố tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và phong trào Đoàn, đẩy mạnh công tác rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới; Đồng hành với học sinh, sinh viên trong quá trình lập nghiệp, lập thân; Chú trọng công tác hướng nghiệp cho sinh viên; Tham gia đề án “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội”; Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, công tác nghiên cứu khoa học.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, Đoàn phải đáp ứng cao nhất nguyện vọng của đoàn viên. Mục tiêu hàng đầu của Đoàn là phải nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên. Để làm được điều này, Đoàn phải tham gia tích cực trang bị cho sinh viên kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cần phải có trách nhiệm xã hội cao, tham gia các hoạt động môi trường thân thiện, thúc đẩy sáng tạo.GS.TS Mai Trọng Nhuận cho rằng, cần phải đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ sở Đoàn; Cần phải nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá năng lực cán bộ trẻ thông qua một số tiêu chí như tỉ lệ cán bộ có trình độ tiến sỹ, sử dụng thành thạo tiếng Anh, được đào tạo kỹ năng mềm…

Cũng theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, Đoàn cần phải tiếp cận theo chất lượng sản phẩm đầu ra và chọn những sản phẩm có tính chất đôt phá để ưu tiên triển khai thực hiện, cùng với đó là phát huy hiệu quả hệ thống liên ngành, tích hợp trong ĐHQGHN.

Để Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh cần phải thực hiện tốt 10 giải pháp: xác định được chỉ số sinh viên có việc làm, số lượng cán bộ có trình độ tiến sỹ; phải điều tra, đánh giá, dự báo chuẩn đầu ra. Tổ chức Đoàn phải tích cực chủ động tham gia khi có đề xuất; xây dựng và triển khai quy trình công nghệ về kỹ năng mềm cho sinh viên, rèn luyện kỹ năng, tinh thần phục vụ, tham gia hoạt động tình nguyện tại chỗ, đẩy mạnh giao lưu quốc tế; đẩy mạnh phong trào đại sứ sinh viên: sinh viên phải có trách nhiệm giúp xã hội hiểu rõ hơn về nhà trường; lồng ghép các hoạt động đoàn, hội vào kế hoạch năm học của các đơn vị; phân cấp mạnh theo hướng tăng quyền tự chủ, điều phối các hoạt động liên thông, liên kết giữa các cơ sở Đoàn trong ĐHQGHN; liên kết hợp tác 4 bên: Đảng – Chính quyền – Công đoàn – Đoàn thanh niên để lồng ghép kỹ năng sống, đưa kỹ năng mềm vào bài giảng; phải coi Đoàn là bộ phận tham gia công tác đào tạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng với tổ chức Đoàn; giao các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc trưng của từng đơn vị trong ĐHQGHN….

GS.TS Mai Trọng Nhuận đặc biệt nhấn mạnh, một tổ chức Đoàn tốt thì cẩn phải nhận diện được thiếu sót, điểm yếu của mình, phải làm ra sản phẩm thật.

 PV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :