Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008
Ngày 5/5/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1598/QĐ-KHCN giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo nội dung công văn này, chỉ tiêu của từng đơn vị cụ thể như sau:

STT

Đơn vị đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

01

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

90

600

02

Trường Đại học Khoa học XH-NV

45

500

03

Trường Đại học Ngoại ngữ

8

200

04

Trường Đại học Công nghệ

20

220

05

Trường Đại học Kinh tế

15

180

06

Khoa Luật

12

150

07

Khoa Sư phạm

12

210

08

Khoa Quản trị kinh doanh

0

40

09

Viện Việt Nam học và KHPT

0

20

10

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

0

20

11

TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

2

20

12

TT ĐT và BD giảng viên lý luận chính trị

10

80

13

TT Đảm bảo CL ĐT và NCPTGD

0

20

14

Đào tạo liên kết

0

240

Tổng số

214

2500

Quyết định số 1598/QĐ-KHCN thay thế Quyết định số 1276/KHCN ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :