danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:50:17 Ngày 06/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 16/2001/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 12/02/2001
Trích yếu : Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ