Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TS Đinh Văn Ưu, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Đinh Văn Ưu

Sinh năm: 1950

Quê quán: Hà Tĩnh

Chức vụ công tác: Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Năm vào ngành: 1973

Số năm trực tiếp giảng dạy: 33

I.Quá trình học tập/công tác:

- Tốt nghiệp Trường Đại học Khí tượng Thủy văn Lêningrat, Nga năm 1973.

- Bảo vệ luận á tiến sĩ tại Trường Đại học Khí tượng Thủy văn Lêningrat, Nga năm 1983.

II. Hoạt động khoa học:

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hải dương học vật lý; Tương tác biển – khí; Mô hình toán động lực; Môi trường biển.

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. Cấu trúc nhiệt - muối Biển Đông và mô hình hoá chúng. (Tiếng Nga). Luận án PTS, Leningrad, 1983, 113 tr.
 2. Chế độ khí tượng và Hải dương Biển Đông và khả năng dự báo nguồn lợi hải sản. Các báo cáo hàng năm và tổng kết kết đề mục thuộc đề tài NCKH cấp NN KT-03-10, Chương trình Biển KT03, Hà Nội 1992, 1993, 1994, 1995.
 3. Biến động của các trường nhiệt độ, độ muối và khối nước Biển Đông. (Tiếng Anh) Tạp chí Mô hình hoá toán học và tính toán, tập 26, N12, 1997, tr. 97-113.
 4. Nghiên cứu cấu trúc ba chiều (3D) thuỷ nhiệt động lực học Biển Đông và ứng dụng của chúng. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp NN KHCN-06-02, Chương trình KHCN-06, Hà Nội, 2000 (1 báo cáo chính- Chủ nhiệm đề tài và 8 báo cáo chuyên đề - đồng tác giả).

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. Hệ sinh thái biển dưới tác động vật lý và hoá học môi trường. (Tiếng Pháp). Báo cáo thực tập cấp cao. Đại học Liege, Bỉ, 1996.
 2. Biến động của các trường nhiệt độ, độ muối và khối nước Biển Đông. (Tiếng Anh). Tạp chí Mô hình hoá toán học và tính toán, tập 26, N12, 1997, tr.97-113.
 3. Các đặc điểm của hoàn lưu địa chuyển Biển Đông. Kỷ yếu Hội nghị KH về kết quả khảo sát liên hợp VN-Philippines, Hà Nội, 1997, tr.43-48.
 4. Tính toán bùn cát vận chuyển dọc bờ biển. Viết chung. Tuyển tập các CT KH Hội nghị KH trường ĐH KHTN, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, 1998, tr.54-58.
 5. Biến động muà của chế độ nhiệt-muối và hoàn lưu Biển Đông trong điều kiện gió mùa biến đổi: những kết quả ứng dụng mô hình 3D phân tích và tính toán. (Tiếng Anh). Tuyển tập Hội tho KH lần thứ IV tổ chức Hải dương học IOC/WESTPAC, Okinawa, 2-1998, tr 100-109 6.
 6. Phát triển và ứng dụng mô hình số nghiên cứu biển đổi khí hậu, đánh giá tác động và mô hình hoá tích hợp (IAM). (Tiếng Anh). Hội tho khoa học khu vực đông Á về mô hình hoá tích hợp (IAM), Bắc kinh,10-1998, 12 tr.
 7. Mô hình sinh thái-thuỷ động lực và một số kết quả áp dụng tại vùng biển Việt Nam. Viết chung. Tuyển tập Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ 4, Tập 1: Khí tượng-Thuỷ văn, Động lực biển... TT KHTN & CNQG, 1999, tr .185-191.
 8. Mô hình 3 chiều (3D) nghiên cứu biến động cấu trúc hoàn lưu và nhiệt muối Biển Đông trong điều kiện gió mùa biến đổi. Viết chung. Tuyển tập Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ 4, Tập 1: Khí tượng-Thuỷ văn, Động lực biển... TT KHTN & CNQG, 1999, tr .177-184.
 9. Mô hình tính toán và dự báo biến động trạng thái môi trường nước biển. Viết chung. Tuyển tập Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ 4, Tập 2: Sinh học, nguồn lợi, sinh thái, môi trường biển... TT KHTN & CNQG, 1999, tr .1175-1185.
 10. Khả năng dự báo cá khai thác ở các vùng biển Việt Nam. Viết chung. Tuyển tập Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ 4, Tập 2: Sinh học, nguồn lợi, sinh thái, môi trường biển... TT KHTN & CNQG, 1999, tr. 1186-1199.

III. Khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |