Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Các thế hệ Ban chủ nhiệm Khoa Văn học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GS. Đặng Thai Mai

   - Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1956-1957

 

* GS. Trần Văn Giàu

   - Chủ nhiệm khoa Văn - Sử 1957-1960

 

* GS. Hoàng Xuân Nhị

   - Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1961-1979

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + PGS. Hoàng Hữu Yên

               + TS. Tôn Gia Ngân

               + PGS. Đỗ Đức Hiểu

               + PGS. Nguyễn Văn Tu

 

* GS. TSKH. Nguyễn Lai

   - Chủ nhiệm khoa Ngữ văn 1980-1986

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + PGS. TS. Đỗ Hồng Chung

               + PGS. TS. Bùi Duy Tân

               + PGS. Lê Đức Niệm

Chủ nhiệm Khoa Văn học các thời kỳ. Ảnh từ trái sang: GS.TS Lê Quang Thiêm (1987 - 1988), GS. NGND Nguyễn Kim Đính (1988 - 1992), PGS.TS Phạm Quang Long (1993 - 1996), PGS.TS Nguyễn Bá Thành (1996 - 2000) và PGS.TS Hà Văn Đức (từ 2001 đến nay)

 

* GS. TS. Lê Quang Thiêm

   - Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1987-1988

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + GS. Nguyễn Kim Đính

               + GS. Hà Minh Đức

 

* GS. Nguyễn Kim Đính

   - Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1988-1992

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + GS. TS. Lê Chí Quế

               + GS. TS. Nguyễn Thiện Giáp

               + PGS. TS. Phạm Quang Long

 

* PGS. TS. Phạm Quang Long

   - Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn 1993-1996

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết

               + PGS. TS. Nguyễn Bá Thành

               + GV. Lê Anh Tuấn

               + GS. TS. Trần Trí Dõi

 

* PGS. TS. Nguyễn Bá Thành

   - Chủ nhiệm khoa Văn học 1996-2000

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + PGS. TS. Hà Văn Đức

               + GV. Lê Anh Tuấn

 

* PGS. TS. Hà Văn Đức

   - Chủ nhiệm khoa Văn học 2001-2005

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + PGS. TS. Phạm Văn Khoái

               + GVC. Trần Hinh

               + GVC. Trần Thúc Việt

 

* PGS. TS. Hà Văn Đức

   - Chủ nhiệm Khoa 2006-2010

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

               + TS. Đoàn Đức Phương

               + GVC. Trần Thúc Việt

 VNUNews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |