Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Lưu Thị Thu Phương, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1978

Nơi công tác: Bộ môn Nhân học và Sinh lý học - Khoa Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chuyên ngành: Sinh lý người và động vật

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Trịnh Hữu Hằng, Lưu Thị Thu Phương, Trần Lưu Vân Hiền, 2002. Tác dụng của dịch chiết HHKV đối với sự hình thành phản xạ có điều kiện ở chuột. Tạp chí Sinh lý học, 6(3), tr. 39-44.
  2. Trịnh Hữu Hằng, Lưu Thị Thu Phương, Trần Lưu Vân Hiền, 2003. Tác dụng của dịch chiết HHKV và TCTN1 đối với hàm lượng malonyl dialdehyd (MDA) ở não chuột. Tạp chí Sinh lý học, 7(3), tr. 32-38.
  3. Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:
  4. Trịnh Hữu Hằng, Lưu Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thanh Nga, 2003. Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc TCTN1 đối với sự hình thành phản xạ có điều kiện ở chuột. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học tại Hội nghị toàn quốc Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Sự sống, Huế, Nhà xuất bản KH&KT, tr.451 - 454.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |