Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đẩy mạnh đào tạo giáo viên và nhà quản lý giáo dục theo chuẩn quốc tế
Sáng 27/4/2011, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó giám đốc ĐHQGHN và lãnh đạo các Ban chức năng đã có buổi làm việc với Trường Đại học Giáo dục (Trường ĐHGD) về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Hiệu trưởng Trường ĐHGD đã báo cáo sơ kết kế hoạch nhiệm vụ năm học giữa kỳ 2010 – 2011.

Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị của lãnh đạo trường ĐHGD, đại diện các Ban chức năng ĐHQGHN đã đóng góp những ý kiến quan trọng để Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học, như về cơ sở vật chất, kế hoạch tài chính, quan hệ quốc tế, đào tạo bồi dưỡng và tổ chức cán bộ…

Tại buổi làm việc, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao cố gắng của Trường ĐHGD, một đơn vị mới thành lập nhưng đã có những thành tích vượt bậc, hoàn thành nhiều mục tiêu của năm học 2010 - 2011, phấn đấu sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng đại học nghiên cứu nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế; Phát huy cao độ mô hình đào tạo 3+1 trong một trung tâm đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Trường ĐHGD cần xây dựng những đề án để định biên, xác định kinh phí nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt. Phó giám đốc đã kết luận và chỉ đạo với các nội dung chính:

 

- Sớm hoàn thiện để Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ chiến lược 10 năm 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 phù hợp với Chiến lược phát triển của ĐHQGHN, trên cơ sở đó chỉnh sửahoàn thiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của nhà trường phát triển theo hướng chuẩn quốc tế với những nét đặc thù, đặc sắc. Không mở rộng đào tạo trình độ cử nhân mà tập trung vào đào tạo sau đại học. Gắn chặt việc nghiên cứu khoa học với đào tạo các chuyên ngành mới nhằm đào tạo giáo viên và nhà quản lý giáo dục theo chuẩn quốc tế.

- Nhà trường cần tập trung nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

- Một số nhiệm vụ của năm học tới cần đặc biệt ưu tiên hoàn thành việc xây dựng các ngành đào tạo đại học, sau đại học có nhiều điều kiện phát triển thuận lợi để phục vụ Kế hoạch chiến lược của ĐHQGHN. Chú trọng việc nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực và hiện đại hóa một số phòng học đạt chuẩn quốc tế. Sớm hoàn thành đề tài nghiên cứu: Báo cáo thường niên giáo dục Việt Nam; Chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tăng cường công tác trao đổi thông tin trong nội bộ nhà trường với các Ban chức năng của ĐHQGHN và công tác kiểm tra giám sát cũng như đề ra các chế tài để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   |